Den offentlige debatten om likestilling og feminisme har de siste tiårene vært dominert av venstresiden i norsk politikk. Med forestående klimakrise, ressurskriser og økonomiske kriser har verden behov for grunnleggende endringer. MDG utfordrer de tradisjonelle partienes politikk på mange områder. Hvordan kan vi bidra til å løfte frem genuint grønn likestillingspolitikk tilpasset nåtiden? Dette og andre spørsmål står sentralt når Grønt Kvinnenettverk Hordaland inviterer til tverrpolitisk fagkonferanse om likestilling på Litteraturhuset i Bergen 11.-12. februar 2017.

Bli med oss og jobb for en grønnere fremtid!