Fylkesstyret

Fylkesstyret i Hordaland MDG består av 8 faste medlemmer og 5 varamedlemmer. Et av medlemmene er valgt av Grønn Ungdom, resten av medlemmene velges på årsmøtet. Fylkesstyret vedtar politikk og organisering av fylkeslaget mellom årsmøtene. Fylkesstyrets rolle og oppgaver er beskrevet i vedtektene.

Kontakt gjerne fylkesstyret på hordaland@mdg.no

 

 

Natalia Golis

Natalia Golis (36)
Fylkesleder, arbeidsutvalget

Natalia Golis har tidligere vært nestleder i MDG Hordaland. Hun nå innvalgt i sin andre periode i Hordaland fylkesting og gjennom fylkespolitikken kjenner hun fylket godt. I forrige periode var hun fast medlem i kultur- og ressursutvalget, og i inneværende periode er hun fast medlem i utvalg for miljø og samferdsel.

Hun er ansatt som bygde- og næringsutvikler i Ulvik herad og bor fremdeles i Kvam i Hardangers første passivhus som hun selv var byggherre for.

Knut Ivar Børgesen (54)
Nestleder og medlem av arbeidsutvalget

Har jobbet lenge som kokk og vært aktiv i fagforeningsarbeid. Han har nå i snart 20 år vært daglig leder for et grossistfirma. Han har hatt en rekke styreverv i forskjellige organisasjoner, kanskje mest kjent som leder av Folkeaksjonen Mot Bru Over Bjørnafjorden.
Knut er særlig opptatt av medmenneskelighet i praksis og i tillegg har han stor interesse for samferdselspolitikk.Knut Ivar Børgesen
Per Hjalmar Svae

Per Hjalmar Svae (63)
Kasserer

Siviløkonom, seniorrådgiver miljø og klima. Har skrevet boka «Løsningen er Grønn økonomi, politikk og livsstil» (2013) og «Tiden er inne – Håndbok i hjertekultur» (2006). Kasserer i MDG Hordaland siden 2013. Sentralstyremedlem i MDG 2015/2016.
Stina Nordbak (51)
Styremedlem

Arbeider i Austevoll kommune med overordnet plan og planstrategi og har en mangfoldig bakgrunn med kjennskap til flere fagfelt. Hun er utdannet landskapsforvalter og planlegger, og har i tillegg studier i blant annet biologi, kunsthistorie og pedagogikk. Særlig fokus på forhold som omhandler inkludering, medvirkning og åpenhet. Lokallagsleder i Austevoll MDG.


Stina Nordbak
Svein-Martin H. Stenseth

Svein-Martin H. Stenseth (27)
Styremedlem og medieansvarlig

Er for tiden studentpolitiker og arbeider som nestleder i Studentparlamentet ved UiB med ansvar innenfor miljø, velferd og likestilling. Han er utdannet allmennlærer og har i tillegg en bachelorgrad i kjemi.

Linda Rykkje (43)
styremedlem

Gift, tre barn. Bosatt på Stord. Sykepleier med doktorgrad, arbeider som førsteamanuensis på VID vitenskapelige høgskole, Bergen. Har stor interesse for idrett og friluftsliv, er aktiv i orientering. Hun mener at bygging av motorvei ikke skal ødelegge naturområder som er viktige for lokalbefolkningen. Hun er dessuten opptatt av et samfunn bygget på bærekraft og vern av naturressurser, samt fornuftig forvaltning og fordeling av samfunnets goder. Det er også viktig med god folkehelse, trygge helsetjenester og helse- og omsorgstjenester som ivaretar sårbare mennesker. Videre bør bruk av fornybar/grønn energi styrkes både i både i transport og i private og offentlige bygg. 

Linda Rykkje

 

Jan Sortland (60), styre- og arbeidsutvalgsmedlem.

Han er 60 år og driver eget selskap. Har erfaring som daglig leder, prosjektleder og operasjonell leder innen mange områder og bransjer. Har tidligere sittet som styremedlem i MDG Bergen. Har vært leder og styremedlem i Hordaland Elbilforening, leder i FFU (Foreningen for Fjernstyrt Undervannsteknologi) og leder for tillitsvalgte i Stolt Nielsen i OFS (Oljearbeidenes Fellessammenslutning).

Kåre Spissøy
2.varamedlem

Er ingeniør og prosjektleder innen industri og lokalsamfunnsutvikling, og jobber for tiden i et EU-prosjekt for næring og turisme i den Nordiske Periferi. Han er også folkevalgt i Bømlo kommune og lokallagsleder i Bømlo MDG. Han ledet nominasjonskomiteen i Hordaland for stortingsvalglisten for valget i 2017.Kåre Spissøy
Eline Aresdatter Haakestad

Eline Aresdatter Haakestad (f. 1994/22 år)
3. varamedlem

Er fra Lofoten. Studerer for tiden Miljø- og ressursfag ved Universitetet i Bergen. Hun har vært aktiv i Grønne Studenter Bergen siden høsten 2014, og har blant annet vært leder i Grønne Studenter Bergen og generalsekretær i Grønne Studenter nasjonalt. Nå er hun talsperson i Bergen MDG. Eline er spesielt opptatt av byplanlegging, forvaltning og forbruk, og hvordan man kan gjennomføre miljø- og klimavennlige tiltak som også er sosialt rettferdige.

Varamedlemmer:

1. vara, Malin Nøss Vangsnes

2. vara, Kåre Spissøy

3. vara, Eline Aresdatter Haakestad

4. vara, Tom Charles Johnsen

5. vara, Aslaug Moi Frøynes