Fylkesstyret

Fylkesstyret i Hordaland MDG består av 8 faste medlemmer og 5 varamedlemmer. Et av medlemmene er valgt av Grønn Ungdom, resten av medlemmene velges på årsmøtet. Fylkesstyret vedtar politikk og organisering av fylkeslaget mellom årsmøtene. Fylkesstyrets rolle og oppgaver er beskrevet i vedtektene.

Kontakt gjerne fylkesstyret på hordaland@mdg.no

 

 

Natalia Golis

Natalia Golis (36), Fylkesleder, arbeidsutvalget.
Natalia Golis har tidligere vært nestleder i MDG Hordaland. Hun nå innvalgt i sin andre periode i Hordaland fylkesting og gjennom fylkespolitikken kjenner hun fylket godt. I forrige periode var hun fast medlem i kultur- og ressursutvalget, og i inneværende periode er hun fast medlem i utvalg for miljø og samferdsel.
Hun er ansatt som bygde- og næringsutvikler i Ulvik herad og bor fremdeles i Kvam i Hardangers første passivhus som hun selv var byggherre for.

Knut Ivar Børgesen

Knut Ivar Børgesen, nestleder, arbeidsutvalget.Per Hjalmar Svae

Per Hjalmar Svae (63), kasserer, arbeidsutvalget.
Siviløkonom, seniorrådgiver miljø og klima. Har skrevet boka «Løsningen er Grønn økonomi, politikk og livsstil» (2013) og «Tiden er inne – Håndbok i hjertekultur» (2006). Kasserer i MDG Hordaland siden 2013. Sentralstyremedlem i MDG 2015/2016.


Stina Nordbak

Stina Nordbak (51), Styremedlem.
Arbeider i Austevoll kommune med overordnet plan og planstrategi og har en mangfoldig bakgrunn med kjennskap til flere fagfelt. Hun er utdannet landskapsforvalter og planlegger, og har i tillegg studier i blant annet biologi, kunsthistorie og pedagogikk. Særlig fokus på forhold som omhandler inkludering, medvirkning og åpenhet. Lokallagsleder i Austevoll MDG.


Svein-Martin H. Stenseth

Svein-Martin H. Stenseth (27), styremedlem og medieansvarlig.

Er for tiden studentpolitiker og arbeider som nestleder i Studentparlamentet ved UiB med ansvar innenfor miljø, velferd og likestilling. Han er utdannet allmennlærer og har i tillegg en bachelorgrad i kjemi.

 

Jan Sortland (60), styremedlem.

Han er 60 år og driver eget selskap. Har erfaring som daglig leder, prosjektleder og operasjonell leder innen mange områder og bransjer. Har tidligere sittet som styremedlem i MDG Bergen. Har vært leder og styremedlem i Hordaland Elbilforening, leder i FFU (Foreningen for Fjernstyrt Undervannsteknologi) og leder for tillitsvalgte i Stolt Nielsen i OFS (Oljearbeidenes Fellessammenslutning).

 

Linda Rykkje (43), styremedlem.
Gift, tre barn. Bosatt på Stord. Sykepleier med doktorgrad, arbeider som førsteamanuensis på VID vitenskapelige høgskole, Bergen. Har stor interesse for idrett og friluftsliv, er aktiv i orientering. Hun mener at bygging av motorvei ikke skal ødelegge naturområder som er viktige for lokalbefolkningen. Hun er dessuten opptatt av et samfunn bygget på bærekraft (f.eks. lokalprodusert mat, gjenbruk og kompostering) og vern av naturressurser, samt fornuftig forvaltning og fordeling av samfunnets goder. Det er også viktig med god folkehelse, trygge helsetjenester og helse- og omsorgstjenester som ivaretar sårbare mennesker. Videre bør bruk av fornybar/grønn energi styrkes både i både i transport (f.eks. el-ferjer/buss/bil) og i private og offentlige bygg (f.eks. solceller/strøm-plusskunde og lav-utslipp/pluss-hus teknologi). 

Varamedlemmer:

1. vara, Malin Nøss Vangsnes

2. vara, Kåre Spissøy

3. vara, Eline Aresdatter Haakestad

4. vara, Tom Charles Johnsen

5. vara, Aslaug Moi Frøynes