Fylkesstyret

Fylkesstyret i Hordaland MDG består av 8 faste medlemmer og 5 varamedlemmer. Et av medlemmene er valgt av Grønn Ungdom, resten av medlemmene velges på årsmøtet. Fylkesstyret vedtar politikk og organisering av fylkeslaget mellom årsmøtene. Fylkesstyrets rolle og oppgaver er beskrevet i vedtektene.

Kontakt gjerne fylkesstyret på hordaland@mdg.no

 

 

Natalia Golis

Natalia Golis (36), Fylkesleder, arbeidsutvalget.
Natalia Golis har tidligere vært nestleder i MDG Hordaland. Hun nå innvalgt i sin andre periode i Hordaland fylkesting og gjennom fylkespolitikken kjenner hun fylket godt. I forrige periode var hun fast medlem i kultur- og ressursutvalget, og i inneværende periode er hun fast medlem i utvalg for miljø og samferdsel.
Hun er ansatt som bygde- og næringsutvikler i Ulvik herad og bor fremdeles i Kvam i Hardangers første passivhus som hun selv var byggherre for.

Knut Ivar Børgesen

Knut Ivar Børgesen, nestleder, arbeidsutvalget.

Per Hjalmar Svae

Per Hjalmar Svae (63), kasserer, arbeidsutvalget.
Siviløkonom, seniorrådgiver miljø og klima. Har skrevet boka «Løsningen er Grønn økonomi, politikk og livsstil» (2013) og «Tiden er inne – Håndbok i hjertekultur» (2006). Kasserer i MDG Hordaland siden 2013. Sentralstyremedlem i MDG 2015/2016.

Tommy Hansen Hufthammer

Tommy Hansen Hufthammer (47), sekretær.
Lokallagsleder i Fjell og styremedlem MDG Hordaland.
Er utdannet offiser og elektronikkingeniør med tilleggsutdanning innen prosjekt og ledelse.
Jobber som IT Sjef i BIR. Er spesielt opptatt av å benytte teknologi for å redusere klimautslipp, og arbeider for åpne prosesser i offentlig forvaltning. Har vært medlem av De Grønne siden 2015.


Janne Bruarøy

Janne Bruarøy, styremedlem
Styremedlem i Fylkesstyret og medlem av Fylkestingsgruppen. Er første vara i utval for opplæring og helse.
Har sittet to år i styret i Bergen lokallag og startet Fana bydelslag i 2013 som helt fersk i MDG.
Etter mange år med restaurantdrift, jobber hun nå som interiørarkitekt.
Janne er opptatt av likeverd for alle.
Menneskelig mangfold både: sosialt, regionalt, kulturelt, religiøst, gjennom språk, økonomisk, etnisk, funksjonsavhengig, kjønn og seksualitet skal ønskes velkommen.
Ønsker å jobbe for at det skal være rom for at alle skal få bruke sine evner og resurser i et levende, dynamisk samfunn hvor alle er like mye verd.


Svein Skotheim

Svein Skotheim, styremedlem.
69 år, pensjonist, har drevet forlag i Bergen i 30 år hvorav 15 år som eier/redaktør i magasinet Vi over 60. To barn og tre barnebarn. Har vært medlem av SV i 44 år før jeg meldte meg inn i MDG i 2013. Da SV i regjering stemte for klimameldingen i 2011 var det over og ut med det partiet. Med Erik Solheim som miljøvernminister ble det åpnet for nye konsesjoner i Barentshavet og opp mot iskanten. De viktigste saker for meg er klima og miljøvern og kravet om å stoppe økonomisk vekst som bare er rovdrift på jordens ressurser. Skriver bøker og leserinnlegg. Styremedlem i fylket og i Os og er med i Valgkomiteen sentralt. Viktigste milepæl for MDG i Hordaland er å få inn en representant på Stortinget, som sannsynligvis betyr at partiet på landsbasis er over sperregrensen og har en gruppe på 8-10 representanter.

Stina Nordbak

Stina Nordbak (51), Styremedlem.
Arbeider i Austevoll kommune med overordnet plan og planstrategi og har en mangfoldig bakgrunn med kjennskap til flere fagfelt. Hun er utdannet landskapsforvalter og planlegger, og har i tillegg studier i blant annet biologi, kunsthistorie og pedagogikk. Særlig fokus på forhold som omhandler inkludering, medvirkning og åpenhet. Lokallagsleder i Austevoll MDG.

Håkon Opedal

Håkon Opedal, styremedlem og representant for Grønn Ungdom.

Karina Garnes

Karina Garnes (29), 1. vara
Kommunestyrerepresentant for De Grønne i Meland. Arbeider som klima og miljørådgjevar i Hordaland fylkeskommune.

Joakim Kyrre Myklebust

Joakim Kyrre Myklebust (28), 2.vara
Arbeider som sivilarkitekt og studerer byggingeniøremner på deltid. Han er daglig leder i eit arkitektfirma med 4 ansatte. Politisk er han grunnleggande liberal, pasifist og ynskjer grøn næringsutvikling og lavt økologisk fotavtrykk. Han utførte førstegangstjeneste som hovedtillitsmann for sivile vernepliktige og var styremedlem av European Bureau of Conscentious Objectors. I 2011 var han med å starte Grønne Studenter i Bergen og seinare medlem i det tyske søsterpartiet Grüne Jugend Stuttgart i 2013. Før arkitektstudiet var Joakim økonomiansvarleg for Malakoff Rockfestival og starta ei gruppe som planla og finansierte Gymmen Scene & Studio, ein gymsal ombygd til øvings- og konsertlokale for ungdom i Nordfjord.

Birger Berntsen

Birger Berntsen (35) , 3. vara
Jobber som lærer og spesialpedagog i Bergen kommune. (Holder på med en master i spesialpedagogikk)
Gift med vakre Suzanne og bosatt i Stanghelle, med høns i hagen og brukt importert hund.
I MDG er jeg leder nasjonalt for skoleringsgruppa, 1 vara til kommunestyret i Vaksdal og vara til fylkestyret i Hordaland.
Er opptatt av gjenbruk og redesign både gjennom jobb og i det private.

Eli Hårklau

Eli Hårklau, 4. vara
Eli vaks opp på ein sauegard på Voss, men er no busatt i Kvinnherad. Utdanna musikkviter og dramapedagog, jobbar som teaterlærer ved Sunnhordland Folkehøgskule. Har vore med i MDG sidan 2013, og sit i Levekårskomitéen i Kvinnherad kommune. Utanom skulepolitikk er ho spesielt oppteken av at det som havnar på matfatet vårt skal kome frå produksjonsmåtar som speler på lag med naturen - anten det dreier seg om å få til eit grønare landbruk eller ei meir skånsom og smartare oppdrettsnæring.

Heidi Richardson

Heidi Richardson, 5. vara