Fylkestingsgruppa vår

Hordaland MDG fikk 5,5% av stemmene i fylket ved fylkestingsvalget i 2015. Dette gav oss 3 representanter på fylkestinget. Du kan se våre tre representanter, Tom Sverre Tomren, Natalia Golis og Øyvind Strømmen, på bildet over, for anledningen på fylkestinget i vakre Rosendal i juni 2016!

Vi har fast plass i fylkesutvalet (Tom Sverre Tomren), utval for miljø og samferdsel (Natalia Golis) og utval for opplæring og helse (Øyvind Strømmen). I tillegg sitter vi i valnemda (Tom Sverre Tomren), fylkestrafikksikringsutvalet (Nils-Anders Nøttseter), fagskoleutvalet (Janne Bruarøy) og fylkeseldrerådet (Randi Amundsen). Vi har også to varaplasser i utval for kultur, idrett og regional utvikling (Karina Reigstad og Øyvind Strømmen)

 

 

Tom Sverre Tomren, Osterøy

Tom Sverre Tomren (49), gruppeleder for fylkestingsgruppa.
Fast plass i fylkesutvalet og i valnemnda.

Tom er en av veteranene i MDG Hordaland, og er nå inne sin 2. periode for MDG på fylkestinget. I 2011 ble han den første fylkestingsrepresentanten for partiet på vestlandet og den eneste i landet! Tom er fast medlem i fylkestingets øverste organ - fylkesutvalget og medlem i valgnemda og i Regionalt vassdragsråd. Han er også vara i utval for Opplæring og Helse. I forrige periode var Tom fast medlem i kultur og ressursutvalget.

Tom er fra Bergen, men hadde en god del av oppveksten sin i Meland. Han er far til fem jenter.
Tom har doktorgrad ( Ph.d) i Miljøetikk og teologi, men er også utdannet allmennlærer, teolog/prest og har utdannelse i ledelse og organisasjonfag. Han er i dag ansatt som 1. amanuensis ved høyskolen i Østfold. Der underviser og forsker han på religion, etikk og livssyn. Han har også en deltidstilling som prest på Osterøy . Tom har bodd og jobbet fire år i Vest – Afrika ( Kamerun) primært med utdanning av prester i den Lutherske kirken der. Tom har også bodd og jobbet i flere andre fylker før han returnerte til Hordaland i 2002. Han har også sittet to perioder i Meland kommunestyre og ble i 2011 MDG sin første kommunestyrerepresentant i Nordhordlandsregionen.

e-post: tstomren@gmail.com, telefon: 90049696


Natalia Golis, Kvam

Natalia Golis (36)
Natalia Golis er fylkesleder for MDG Hordaland. Hun er nå innvalgt i sin andre periode i Hordaland fylkesting. I forrige periode var hun fast medlem i kultur- og ressursutvalget, og i inneværende periode er hun fast medlem i utvalg for miljø og samferdsel.

Natalia har vokst opp i California; hun flyttet til Trondheim, tok en Bachelor i teatervitenskap, og flyttet til videre til Kvam herad i 2003. Hun har en master i arabisk språk og kultur fra Universitetet i Bergen og har studert og bodd flere år i Midt-Østen.
Hun er ansatt som bygde- og næringsutvikler i Ulvik herad og bor fremdeles i Kvam, i Hardangers første passivhus, som hun selv var byggherre for.

e-post: ngolis@gmail.com, telefon: 40007133

Øyvind Strømmen, Samnanger

Øyvind Strømmen (36),
Bur i Samnanger, er gift og har tre born. Av yrke er han journalist og forfattar, med ulike former for politisk ekstremisme som spesialfelt. Han sit i sentralstyret for Miljøpartiet Dei Grøne, og er medlem av det fylkeskommunale opplærings- og helseutvalet.

e-post: oivindstrommen@gmail.com, telefon: 41008595

Karina Garnes Reigstad, Meland

Karina Garnes Reigstad (29) Vararepresentant.
Varaplass i utval for kultur, idrett og regional utvikling.
Karina er kommunestyrerepresentant for De Grønne i Meland. Hun arbeider som klima og miljørådgjevar i Hordaland fylkeskommune.

Nils Anders Nøttseter, Os

Nils Anders Nøttseter (35), vararepresentant
Sitter i fylkestrafikksikringsutvalet. Vara til utval for kultur, idrett og regional utvikling.
Lokallagsleder for Os MDG

Janne Bruarøy, Bergen

Janne Bruarøy (41), vararepresentant.

Randi Amundsen

Randi E. Amundsen (50), vararepresentant.
Født og oppvokst i Bergen og bor i Ytrebygda. Utdannet filosof og idéhistoriker fra UiB samt ledelse og organisasjonsfag, markedsføring fra NHH etterutdanning. Har over 20 års arbeidserfaring med kommunikasjons -og informasjonsarbeid fra både produksjons- og tjenesteytende virksomheter. For tiden holder hun på å skrive bok innen miljøfilosofi. Er i tillegg fast bystyremedlem, samt medlem i bystyrets Helse og sosialkomité. Meldte seg inn i De Grønne i 2013. Siden 2014 har Randi vært medlem/vara i styret i De Grønne i Bergen og medlem i Fana/Ytrebygda bydelslag. Er spesielt opptatt av å finne den “grønne tråden” gjennom alle politikkområdene - og syns det er svært givende å arbeide med helse- og sosial politikk. Økonomi og likestilling er også felt hun er særskilt opptatt av.

Kyrre Sørensen

Kyrre Sørensen (34) Vararepresentant.
Bor i Bergen. Sitter i styret i Syklistenes landsforening i Bergen og Omegn.
Er med for andre periode i bystyregruppen i Bergen.