Grønn Bading i Bergen #7

~ Grønn bading ~

Hver søndag fra august til valgdagen vil vi bade og komme med ny grunn til grønn bading!

Tid: 17:00
Sted: Nordnesparken ved bryggen

Bli med på Grønn bading!