Knut Ivar Børgesen, tredjekandidat

Knut har jobbet på kjøkken i over 20 år og er derfor naturlig nok svært opptatt av matproduksjon, særlig det som går på sunn og sikker matproduksjon og dyrevelferd. Dette er saker som går hånd i hånd med kvalitet.

– Den revolusjonen som vi nå ser i småskala kvalitetsproduksjon må støttes og vil også på lang sikt bidra til bedre folkehelse.

De siste 20 årene har Knut vært daglig leder for et grossistfirma med etterhvert 50 ansatte. I bedriften han leder er det stort fokus på å skape et godt arbeidsmiljø og trivsel. Dette er noe som på lang sikt er helt nødvendig for også å sikre en god økonomi i firmaet. Firmaet (Vinhust) er også del av et pilotprosjekt i samarbeid med NAV som jobber med Mangfoldig Rekrutering. Målet er å finne måter å få folk som står utenfor arbeidslivet til å komme innenfor og NAV ønsker gjennom dette arbeidet å høste erfaringer fra arbeidsgivere som jobber aktivt med dette.

Kontakt:
Epost: knut.borgesen@gmail.com
tlf: 934 53 555

 

 

 

Trykk på pila for å lese mer om hvorfor Knut stiller til valg!

 

Min inngang til politikken var gjennom planene for fergefri kryssing av Bjørnafjorden. De første planene viste en trase omtrent rett gjennom hagen min og disse planene hadde det allerede i flere år blitt arbeidet med uten at det fantes noen offentlig debatt. Vi startet derfor en aksjonsgruppe for å påvirket dette prosjektet og ble hurtig sett på som seriøse aktører og kontaktet fra både aviser, TV og også departement. At en helt vanlig borger som meg selv kunne reise seg opp og ta til motmæle og få plass i den offentlige debatten ga meg tro på at vi har et godt utviklet demokrati og at det er mulig for alle å påvirke beslutninger.

Men samtidig var det skremmende. For ganske raskt fikk vi forståelse for at selv om en hadde argumentene, forskningen, fornuften og stor støtte blant folk, så rokket det ikke ved noen ting. Denne opplevelsen av at det er et spill og skjulte agendaer gjorde at jeg «måtte» engasjere meg politisk. For 3 år siden meldte jeg meg derfor inn i MDG.

Jeg er med i poltikken fordi jeg mener vi er i en historisk brytningstid. Vi må i løpet av svært kort tid gjennomføre et skifte i energibruk som mest kan sammenlignes med skifte fra hest og kjerre til forbrenningsmotorer. Nå skal de på  museum og vi skal finne nye energikilder til å løse oppgavene våre.

Vi har også hatt en revolusjon innen kommunikasjon. Hele verden er nå delaktige i alt som skjer. At vi tror vi kan fortsette å ha en levestandard som er mange ganger større enn resten av verden er en illusjon. Store deler av verdens befolkning er på flukt. Ikke bare fra krig og forfølgelse, men også fra nød og fattigdom. Om vi ikke finner måter å fordele ressursene i verden på en måte som gir fattige i verden håp og muligheten til gode liv, vil verden føres inn i en krise vi aldri har sett maken til. Vi må klare å etterlate verden i bedre stand når vi forlater den enn den var når vi kom hit.

Dersom de store partiene i Norge får fortsette å planlegge framtiden som om vi kan fortsette den festen Norge har vært på de siste tiårene så styrer vi rett mot en katastrofe både miljømessig, men også økonomisk. Norge er i dag et rikt land med kompetanse og ressurser til å klare den omstillingen som er nødvendig. Men vi må starte nå! For hver dag som går vil det bli enda vanskeligere å få til den grønne revolusjonen vi må ha!