Fotocredit:

Nominasjonsmøtet

Nominasjonsmøtet vil bli avholdt 26.11. 2016 kl 12 – 15, i Hans Tanks auditorium på Amalie Skram VGS i Bergen.

På møtet vedtas den endelige stortingsvalglisten for Hordaland MDG.

 

 

oktober 28, 2016

Åpning av møtet ved en representant for fylkesstyret.

Rasmus Hansson hilser nominasjonsmøtet.

 

Dagsorden
1. Godkjenning av innkalling, ordstyrer og referent

2. Godkjenning av møteregler

Forslag til møteregler finner du her.
Forslag: Forslaget til møteregler godkjennes.

3. Valg av stortingsliste for Hordaland MDG til stortingsvalget 2017

Nominasjonskomiteens forslag til stortingsliste finner du under. Fremgangsmåte for valg er detaljert i møtereglene. Alternative forslag sendes inn på epost til hordaland@mdg.no  Alle som foreslås må være inneforstått med forslaget. Forslag bes komme inn før møtestart.

 

1. Arild Hermstad – 1966 – Oslo

2. Natalie Antonia Golis  – 1980, Kvam

3. Knut I. Børgesen – 1962 – Os

4. Øyunn Stokkeland Kåset – 1999 – Grøn Ungdom/Bergen

5. Øyvind Strømmen – 1980 – Samnanger

6. Marie Hauge – 1968 – Os

7. Håkon Nakkerud Opedal – 1992 – Grøn Ungdom/Bergen

8. Lillian Rogne – 1968 – Voss

9. Thor Haakon Bakke – 1988 – Bergen

10. Janne Kjellevold Midtbø – 1972 – Askøy

11. Sondre Båtstrand – 1983 – Bergen

12. Eli Hårklau – 1979 – Kvinnherad

13. Nils-Anders Nøttseter – 1980 – Os

14. Karina Garnes Reigstad – 1987 – Meland

15. Joakim Kyrre Myklebust – 1987 – Bergen

16. Ingrid Fjellberg – 1988 – Bergen

17. Sebastian Teigen Nygård – 1997 – Grøn Ungdom/Meland

18. Malin Nøss Vangsnes – 1987 – Os

19. John Fredrik Tonnesen – 1982 – Stord

20. Hanne Enerstvedt Løvland – 1973 – Sveio

21. Anita Bakken – 1957 – Lindås

22. Tom Sverre Tomren – 1966 – Osterøy

 

Nominasjonskomiteens redegjørelse og presentasjon av kandidatene finner dere her

Alle innsendte kandidatforslag finner dere her