Nyheter

– Vi kan ikkje lenger akseptere oppdrett i opne merdar

Hordaland har vore leiande i den formidable veksten i oppdrett av laks og sjøaure i Noreg. Den nest største eksportnæringa i landet omsette f...

Et Åsane som tar vare på fremtiden

Hvordan kan Åsane få til en miljøpolitisk snuoperasjon hvor vi kutter klimautslipp og miljøbelastninger samtidig som vi bedrer livskvaliteten for  åsabue...

Søviknes på villspor

“Evig vern kan sette liv og helse i fare”, sier Frps olje- og energiminister Terje Søviknes til BT. Han vil finansiere flomsikring med kraftutbygging i ve...

Bli med oss å vinne valget!

I Stortingsvalget 2017 har vi som mål å få en representant fra Hordaland på Stortinget. Arild Hermstad

Sett makt bak kravene, AUF!

AUF har truet med valgkampnekt før. I 2005 gjaldt det gratis skolebøker. Vi mener LoVeSe fortjener den samme kamplysten. Hvis ikke kan vi allerede nå love at Grønn...

Ein liten siger for MDG Hordaland

Eit fleirtal i Fylkesutvalet har i dag gått inn for å opna opp att for å vurdera indré trasé. Miljøpartiet Dei Grøne leverte vipperøysta.

...

Velkommen til likestillingskonferansen 2017!

Den offentlige debatten om likestilling og feminisme har de siste tiårene vært dominert av venstresiden i norsk politikk. Med forestående klimakrise, ressurskriser ...

Hermstad og Golis på topp hos Dei Grøne i Hordaland

Arild Hermstad (50) er vald til førsteplassen på stortingslista for Miljøpartiet Dei Grøne i Hordaland. Sida 2001 har han leia Framtiden i våre hender, som i...

Status for nominasjonsprosessen

Hvem bør stå på stortingslisten til Hordaland MDG? Dette vil bli flittig diskutert i grønne hjem, styrerom og medlemsmøter i månedene som kommer, og vi håper du...