Valgkomiteens innstilling til nytt fylkesstyre 2016

februar 1, 2016

 

1. Nye styremedlemmer for 2 år:

Petra Helgesen (Bergen, ny). Innstilles også som leder. 37 år. Norsklektor i videregående skole. Utdannet litteraturviter med arbeidserfaring som bedriftseier og forlagsredaktør. Har lang organisasjonserfaring innen miljøbevegelsen, først i Natur og Ungdom og siden i Naturvernforbundet. Har vært medlem av MDG siden tidlig 2013, og hatt ulike sentrale og lokale verv, blant annet som valgkampleder i Bergen ved valget i høst. Hun ønsker at fylkesstyret skal være et bindeledd mellom de ulike delene av partiorganisasjonen, at alle som ønsker å bidra til utviklingen av partiet, skal få muligheten, og at Hordaland skal bli en tydelig kraft i MDG nasjonalt.

Knut I. Børgesen (Os, ny) 53 år. Daglig leder av grossistfirma, opprinnelig kokk. Tidligere erfaring som hovedtillitsvalgt, styreleder, ordinært styremedlem og ansattes representant i diverse organisasjoner og foretak. Har ledet FAU ved en skole, og er medstifter og leder av Folkeaksjonen mot Bru over Bjørnafjorden og nå også vara til kommunestyret i Os. Knut er erklært humanist og mener medmenneskelighet må være målestokken for alt vårt politiske arbeid. Utjevning av globale forskjeller og forhindring av klimaendringene må styre politikken både lokalt og nasjonalt. Spesielt er han opptatt av samferdsel. Han er nylig blitt leder av den regionale transportkomiteen for Miljøpartiet De Grønne på vestlandet, hvor han vil arbeide for en mer gjennomtenkt transportpolitikk som er fremtidsrettet med tanke på klima.

Per Svae (Bergen, gjenvalg). Vi ser for oss at Per fortsetter sitt gode arbeid for MDG innen økonomi/administrasjon, og gjerne at han i løpet av perioden lærer opp en ny på dette feltet. Han sikrer også en generell overlapping innen styrearbeid i bredere forstand. Ikke minst blir han nå den eneste i styret som også var med i styret under stortingsvalgkampen i 2013. Vi legger vekt på at man bør bygge på utført arbeid, ikke begynne helt på nytt.

 

2. Nummererte varamedlemmer for 1 år:

1. Karina Garnes Reigstad (Meland, ny) 28 år. Utdannet master i diplomati med spesialisering i global klima og energipolitikk. Har bodd, studert og arbeidet i England i 7 år før hun kom tilbake til Norge høsten 2014 og ble aktiv i politikken. Har bakgrunn fra kommunikasjon hvor hun har gått i lære hos BBC World Service i London og det britiske utenriksdepartementet for en grundig opplæring i utenrikspolitikk, humanitært arbeid, diplomati og relasjonsbygging. Det siste året har hun arbeidet i fylkeskommunen med grønn næringsutvikling og sitter i sekretariatet for omstilling av petroleumsindustrien i Hordaland. Har erfaring i organisasjonsbygging med ungdomsarbeid i Meland, partibygging, taleskriving og ledelse. Sitter i programkomiteen for MDG nasjonalt.

2. Joakim Kyrre Myklebust (Bergen/GS, står på 2. varaplass i dagens styre) 28 år. Fra Nordfjordeid, bosatt i Bergen. Lang organisasjonserfaring, bl.a. fra Røde Kors. Har vært daglig leder for studentavisen Studvest. Utdannet arkitekt fra HiB, har tatt arkitektoppdrag ved siden av studiene. Var med i oppbygningen av Grønne Studenter i Bergen og er spesielt opptatt av miljøvennlig byplanlegging. Sitter også i styret i Bergen MDG.

3. Birger Berntsen (Vaksdal, står på 1. varaplass i dagens styre). 34 år. Arbeider med film i eget firma. Var med og stiftet MDG Vaksdal i 2013. Han har fått opplæring og arbeidet med partiskolering både sentralt og lokalt, og har slik fått god kontakt med mange av lagene i Hordaland i løpet av de siste to årene. Han ønsker å arbeide videre med dette framover, og vi ser da nytten av tett kontakt med styret.

4. Eli Hårklau (Kvinnherad, ny) 37 år. Fra Voss, bor på Halsnøy i Kvinnherad. Utdanna innen musikk og drama, arbeider i dag som teaterlærer på Sunnhordland Folkehøgskule. Eli var med og stifta MDG Kvinnherad i 2014, og sitter i lokallagsstyret der. Hun er og medlem av det kommunale levekårsutvalget. Eli er spesielt opptatt av bevaring av matjord og en grønnere oppdrettsnæring.

5. Heidi Richardson (Kvam, ny) 48 år. Bor i Norheimsund og arbeider som leder for museumsavdelingen ved Hardanger fartøyvernsenter som er en avdeling ved Hardanger og Voss museum. Mangeårig medlem av partiet. Sitter i styret for MDG Kvam.

 

3. Landsstyrerepresentanter for 1 år:

1. Petra Helgesen (Bergen), hovedrepresentant.

2. Knut Ivar Børgersen (Os), vararepresentant.

 

 

Fra valgkomiteen, 15.01.16. Thor Haakon Bakke Lisa Nøttseter Tore Bergum Marianne Gammelsæter Janne Midtbø