Øyunn Stokkeland Kåset

mai 5, 2017

Øyunn Stokkeland Kåset

Fjerdekandidat

Øyunn Stokkeland Kåset er ein pliktoppfyllande og enormt engasjert politikar. Sidan ho tok over som talsperson i Grøn ungdom Hordaland tidleg i 2016, har ho teke initiativ til ei stor mengd aktivitetar, så mykje at Hordaland no er mellom dei laga i Grøn ungdom med størst aktivitet. Ho er lett å samarbeide med, har god erfaring med media etter å ha fått ei lang rekkje lesarinnlegg publisert i Bergens Tidende og andre aviser.

Kåset er levande oppteken av skule og miljø, og ynskjer at desse to saksområda skal gå hand i hand. På kort tid har ho utvikla gode leiareigenskapar og eit brennande miljøengasjement. Ho har stort potensiale framover.

Kontakt:
Epost: oyunnkz@gmail.com
tlf: 47259107

- En stemme til De Grønne er en stemme til de som ikke blir lyttet nok til når de politiske vedtakene fattes om hvordan samfunnet vårt skal se ut. Vi har den best politikken på klima, fordi vi trenger en jordklode i økologisk balanse for å ha en sjanse til gode liv. Stemmer du grønt gir du en stemme til ungdommen, naturen, dyrene og fremtidige generasjoner. Hilsen Øyunn.