Fotocredit:

Utlysning av stilling: Kommunikasjonsrådgiver i valgkampen

mars 23, 2017

Vil du være med på en historisk valgkamp som sikrer Miljøpartiet De Grønne i Hordaland representasjon på Stortinget?

Høstens Stortingsvalg blir et skjebnevalg for å sikre et samfunn som er solidarisk med både mennesker og miljø.

De Grønne har allerede lykkes med å sette miljøpolitikk høyere på dagsorden i Norge. Men tiden er inne for et reelt grønt politisk skifte der ord erstattes med handling. Hordaland er et nøkkelfylke om vi skal lykkes med å få inn stortingsrepresentanter fra hele landet. Det er også mange av de viktigste miljøsakene avgjøres; oljeleting eller nye grønne arbeidsplasser? Firefelt og ferjefri E39 eller nullutslipp og rassikker transport? Plast eller mat fra havet?

 

Vi søker nå en kommunikasjonsrådgiver fra medio april og ut valgkampen, med gradvis opptrapping til 100% stilling fra 1. august. Du kommer til å arbeide tett sammen med 1. kandidat Arild Hermstad og resten av valgkamputvalget.

Er du interessert? Send søknad og CV til kristin.hammeras@mdg.no. NY FRIST: 18. april

Oppgaver:

 • Jobbe for Hordalands toppkandidater med løpende mediearbeid, og sammen med disse sørge for at De Grønne er synlige i mediene gjennom hele valgkampen
 • Strategisk mediearbeid for å holde våre saker høyt på den offentlige agendaen
 • Ha ansvar for at kommunikasjonsarbeidet er i tråd med våre strategier og planer.
 • Lede og koordinere en mediegruppe av frivillige
 • Koordinere innholdsproduksjon til  innsalg, våre digitale kanaler og sosiale medier
 • Lage rutiner som bidrar til at vi kommer på i lokale, regionale og landsdekkende medier
 • Bidra til å samordne mediearbeidet mellom fylkeslag, lokallag og partiet nasjonalt

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Dokumentert erfaring med målbevisst mediearbeid
 • God kjennskap til den politiske dagsordenen i fylket og nasjonalt
 • God kjennskap til regionale og lokale medieaktører
 • Evne til å arbeide raskt, lære fort og sette pris på uforutsigbare arbeidsdager i et ambisiøst og humørfylt miljø

Du får:

 • Jobbe i et intenst miljø hvor vi setter oss høye mål
 • En nøkkelrolle i planlegging og gjennomføring av Miljøpartiet De Grønnes viktigste valgkamp i Hordaland noensinne
 • Unik og nyttig erfaring fra mediearbeid i en stortingsvalgkamp
 • Lønn etter avtale, avhengig av bakgrunn og tidligere arbeidserfaring. Oppstart så raskt som mulig.
 • Mulighet til å gi ditt viktige bidrag til å sikre en grønn politikk som gir miljøet og menneskene en fremtid