Kommunikasjonsansvarlig

desember 21, 2016

Dette er en nøkkelrolle for å planlegge og bidra til en vellykket valgkamp som skal sikre oss minst ett mandat på Stortinget i valget 2017.

Vi ser etter en person som har erfaring fra mediearbeid, et sterkt grønt engasjement og som kan spille en sentral rolle i utviklingen av strategier og planer for mediearbeidet i valgkampen.
Varigheten for den rollen vi nå søker etter er ca 4-5 måneder, og vi ser for oss at den vil endres når vi går inn i selve valgkampen, og vil vurdere en ny utlysning eller eventuell forlengelse da.
Du kommer til å arbeide tett sammen med 1. kandidaten Arild Hermstad og resten av valgkamputvalget.

Dersom du er interessert i påta deg denne rollen, send en epost hvor du sier litt om motivasjon din, innen 5. januar 2017 til Kristin Hammerås – kristin.hammeras@mdg.no

Oppgaver:

 • Bistå med å opprette og lede mediegruppen av frivillige
 • Bidra i starten på og i utviklingen av en kommunikasjonsstrategi for valgkampen.
 • Utvikle planer og kampanjer for mediearbeidet inn mot valgkampen.
 • Koordinere bruken av eksterne medier og sosiale medier, inkludert sørge for produksjon av video, grafikk med mer.  
 • Følge opp aktuelle saker og fordele ansvar for oppfølging i mediegruppen.
 • Sørge for at mediegruppen av frivillige bidrar til og følger opp i tråd med valgkampstrategien.
 • Bistå de nominerte til stortingsvalglista og våre folkevalgte og tillitsvalgte i mediearbeid knyttet til valgkampen, og særlig bidra til god intern koordinering og samarbeid
 • Lage gode systemer som bidrar til at vi kommer på i lokale, regionale og landsdekkende aviser og medier.
 • Bidra til å samordne mediearbeidet mellom lokallag, fylkeslag og partiet sentralt.

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • erfaring fra mediearbeid
 • stort kontaktnett i medier og
 • god kjennskap til politiske saker i fylket og nasjonalt
 • skarp politisk nese
 • god formuleringsevne
 • erfaring med innsalg
 • Tid til å jobbe med oss frem til valget.

Du får:

 • Attest ved endt arbeid.
 • Jobbe i et intenst, humørfylt miljø hvor vi setter oss høye mål
 • Muligheten til å være en sentral del av MDG Hordaland sitt valgkamplag.
 • Nyttig erfaring fra arbeid med media i stortingsvalgkamp
 • Økt nettverk i MDG på fylkesplan og sentralt
 • Masse kjærlighet og takknemlighet.
 • Gratis kaffe