Valgkampapparatet Oversikt

Her ser du en oversikt over organiseringen av valgkampapparatet til MDG Hordaland. Valgkamputvalget består av forskjellige ansvarspersoner som igjen har sine undergrupper. På denne siden vil du finne informasjon om hele apparatet, og du vil kunne se hvem som er ansvarlig for de forskjellige gruppene.

april 11, 2017

Valgkamputvalget er ansvarlig for den overordnede styringen av valgkampapparatet i Miljøpartiet De Grønne Hordaland fram mot valget i 2017.
Arild Hermstad

Arild Hermstad
Leder av Valgkamputvalget og Politisk Sjef.

Som leder av Valgkamputvalget har Arild ansvar for den overordnede styringen av valgkampapparatet i Miljøpartiet De Grønne Hordaland fram mot valget i 2017. Som førstekandidat skal Arild ha ansvar for all kommunikasjon utad gjennom deltakelse på debatter, arrangementer og all annen fronting av MDG Hordaland.

Epost: Arild.hermstad@mdg.no
Telefon: 9803 6762Kristin Hammerås

Kristin Hammerås
Valgkampkoordinator

Kristin skal være kontaktpunkt for lokallagene inn mot valgkamputvalget og sentralt, og jobbe tett med lokale koordinatorer og valgkampgrupper. Hun har ansvar for all intern kommunikasjon, og skal holde valgkamp-teamet oppdatert på alt som skjer.

Epost: kristin.hammeras@mdg.no
Telefon: 92019629


Jens Petter Pedersen

Jens Petter Pedersen
Frivillighetskoordinator

Jens Petter har ansvaret for all oppfølging av frivillige i Bergen gjennom valgkampen. Han skal fordele frivillige til lokallag, organisere ringerunder, informasjonsmøter, skoleringsmøter og sørge for at alle frivillige som melder seg får relevante oppgaver. Jens Petter skal gjøre dette arbeidet for Bergensområdet.

Epost: jensern5@hotmail.com
Telefon: 99490481


Mediesjef

Ukjent person
Mediesjef

Mediesjefen skal drive med strategisk mediearbeid, og ha hovedansvar for å holde våre saker høyt på den politiske agendaen i Hordaland. Personen skal bistå de nominerte til stortingsvalglista og våre bystyrerepresentanter i daglig mediearbeid.

Epost:
Telefon:

Oversikt over undergrupper

Her finner du oversikt over de forskjellige gruppene i valgkampapparatet, og hvem som er kontaktperson for disse.

Frivillighetskoordinator

 • Arrangementsgruppen – Eline Haakestad Aresdatter – eline.haakestad@gmail.com, 41857400
 • Trivselsgruppe – Håkon Nakkerud Opedal – haapedal@gmail.com, 41522808
 • Valgbod – Trudi Totland – truditot@gmail.com, 97591569
 • Kontorgruppe – Daniel Prestø-Økland – daniel.presto.okland@gmail.com, 99609787
 • Bygge og Materiellgruppe

Valgkampkoordinator

 • Skoleringsgruppen – Birger Berntsen – birger.berntsen@gmail.com, 91135513
 • Grafisk Design
 • Valgkampkoordinator i kommunen
 • Fundraising – Svein Skotheim
 • Analysegruppen

Mediesjef

 • Strategi og medieinnsalg
 • SoMe og nettsider
 • Grafikk/foto/video
 • Korrektur og leserbrev

Førstekandidat

 • 1-5. kandidater
 • Fylkestingsgruppen
 • Bystyregruppen Bergen
 • Andre kommunestyrerepresentanter ved behov