Fylkestinget i Hordaland mener at FNs bærekraftmål bør være overordnet og førende i arbeidet frem mot og i det nye Vestland fylkeskommune. Dette viktige vedtaket i fylkestinget kom etter innspill og en interpellasjon fra De Grønne i Hordaland.

Bli med oss og jobb for en grønnere fremtid!