Engasjer deg!

Vi oppfordrer alle til å møte opp på våre arrangementer. Her kan man være aktiv eller passiv – alt etter hva man selv føler for. Vi setter pris på at du kommer uansett!

Du kan også engasjere deg i  lokallag, bydelslag i Bergen, kampanjer og valgkamp.

 

Lokallag og bydelslag

Blir du med i et lokallag eller bydelslag kan du utforme politikken i ditt nærmiljø!

Ta kontakt med ditt lokallag: Liste over lokallag i Hordaland

Er det ikke lokallag der du bor, og du har lyst til å starte opp et, så ta kontakt med fylkessekretær Kristin Hammerås – kristin.hammeras@mdg.no

Grønn Ungdom (GU) Hordaland

Ungdom under 26 år anbefales å være med i GU. Sjekk dem ut på nett:

 

Grønne Studenter (GS) Bergen

Er du student? Bli med i GS! GS på nettet:

Epost: bergen@gronnestudenter.no