Fotocredit:

For medlemmer

desember 8, 2016

Hordaland MDG  vil at det skal være lett for deg som medlem å delta i arbeidet. Hvis du som medlem for eksempel har lyst til å lese referater fra fylkesstyremøtene gi innspill til saker eller melde deg som frivillig i valgkampen så har du muligheten her!

Vår mest brukte digitale møteplass er facebookgruppen “Hordaland MDG – Frivillige og Ressurspersoner”. Gruppen er hemmelig, du må derfor kontakte Kristin Hammerås eller noen andre i styret til Hordaland MDG på Facebook for å bli invitert og lagt til.

Innsyn og åpenhet

Vi har som mål å være en gjennomsiktig og åpen organisasjon. Det gjør vi gjennom å:

  • Legge referater og protokoller ut på nettsiden
  • Ha åpne kanaler for kommunikasjon og tydelig organisasjonskart
  • Invitere til medlemsmøter og fysiske møteplasser så ofte som mulig.