Fylkesstyret

Fylkesstyret i Hordaland MDG består av 8 faste medlemmer og 5 varamedlemmer. Et av medlemmene er valgt av Grønn Ungdom, resten av medlemmene velges på årsmøtet. Fylkesstyret vedtar politikk og organisering av fylkeslaget mellom årsmøtene. Fylkesstyrets rolle og oppgaver er beskrevet i vedtektene.

Kontakt gjerne fylkesstyret på hordaland@mdg.no

 

 

Natalia Golis

Natalia Golis (36)
Fylkesleder

Natalia Golis har tidligere vært nestleder i MDG Hordaland. Hun nå innvalgt i sin andre periode i Hordaland fylkesting og gjennom fylkespolitikken kjenner hun fylket godt. I forrige periode var hun fast medlem i kultur- og ressursutvalget, og i inneværende periode er hun fast medlem i utvalg for miljø og samferdsel.

Hun er ansatt som bygde- og næringsutvikler i Ulvik herad og bor fremdeles i Kvam i Hardangers første passivhus som hun selv var byggherre for.

Svein-Martin H. Stenseth

Svein-Martin H. Stenseth (27)
Nestleder

Jobber som organisasjonskonsulent for studentorganisasjonene på Høgskulen på Vestlandet, har tidligere vært aktiv i studentpolitikken. Han er utdannet allmennlærer og har i tillegg en bachelorgrad i kjemi.

Knut Ivar Børgesen

Knut Ivar Børgesen (54)
Kasserer

Har jobbet lenge som kokk og vært aktiv i fagforeningsarbeid. Han har nå i snart 20 år vært daglig leder for et grossistfirma. Han har hatt en rekke styreverv i forskjellige organisasjoner, kanskje mest kjent som leder av Folkeaksjonen Mot Bru Over Bjørnafjorden.
Knut er særlig opptatt av medmenneskelighet i praksis og i tillegg har han stor interesse for samferdselspolitikk.Stina Nordbak

Stina Nordbak (51)
Styremedlem

Har arbeidserfaring innan skule, regional og kommunalforvaltning. Er opptatt av rettferdighet, samarbeid, eit ope samfunn og ikkje minst naturen vår. Eg vil at naturen skal vere ein god arv til generasjonane etter meg. Difor gjer eg ein innsats no. Arbeider i Austevoll kommune med overordnet plan og planstrategi og har en mangfoldig bakgrunn med kjennskap til flere fagfelt. Hun er utdannet landskapsforvalter og planlegger, og har i tillegg studier i blant annet biologi, kunsthistorie og pedagogikk. Særlig fokus på forhold som omhandler inkludering, medvirkning og åpenhet. Lokallagsleder i Austevoll MDG.


Karina Reigstad

Karina Reigstad
Styremedlem


Thor Haakon Bakke

Thor Haakon Bakke
Styremedlem

Til daglig jobber han som rådgiver for Kreftforeningen i Bergen, innenfor kreftomsorg. Han er godt gift og han er liten jente på 1 år, bor i Fyllingsdalen og kjører el-bil. Tidligere har han blant annet vært talsperson i Bergen MDG, drevet valgkamp i 2015 og jobbet på Stortinget som kommunikasjonsrådgiver. For ham er det viktig å bruke året i fylkesstyret til å bygge et godt grunnlag for valgkampen 2019 og ha en raus og god sammenslåingsprosess med gjengen i Sogn & Fjordane MDG. Politisk har han skrevet partipolitikken på e-sport og titt og ofte vil du finne skriverier i regionale aviser om alt fra veigigantomanien til FrP til overordnet argumentasjon om å ta vare på klima, natur og miljø.Jan Sortland (60), styre- og arbeidsutvalgsmedlem.

Han er 60 år og driver eget selskap. Har erfaring som daglig leder, prosjektleder og operasjonell leder innen mange områder og bransjer. Har tidligere sittet som styremedlem i MDG Bergen. Har vært leder og styremedlem i Hordaland Elbilforening, leder i FFU (Foreningen for Fjernstyrt Undervannsteknologi) og leder for tillitsvalgte i Stolt Nielsen i OFS (Oljearbeidenes Fellessammenslutning).

Varamedlemmer:

1. vara: Malin Nøss Vangsnes

2. vara: Cato Myrvang Rørvik

3. vara: Tom Charles Johnsen

4. vara: Svein Opedal

5. vara: Sondre Båtstrand