Fylkestingsgruppa vår

Hordaland MDG fikk 5,5% av stemmene i fylket ved fylkestingsvalget i 2015. Dette gav oss 3 representanter på fylkestinget. Du kan se våre to av våre representanter, Natalia Golis og Øyvind Strømmen, på bildet over, for anledningen på fylkestinget i vakre Rosendal i juni 2016!

Vi har fast plass i utval for miljø og samferdsel (Natalia Golis) og utval for opplæring og helse (Øyvind Strømmen). I tillegg sitter vi i fylkestrafikksikringsutvalet (Nils-Anders Nøttseter), fagskoleutvalet (Janne Bruarøy) og fylkeseldrerådet (Randi Amundsen). Vi har også to varaplasser i utval for kultur, idrett og regional utvikling (Karina Reigstad og Øyvind Strømmen)

 

 

Natalia Golis, Kvam

Natalia Golis (36)
Natalia Golis er fylkesleder for MDG Hordaland. Hun er nå innvalgt i sin andre periode i Hordaland fylkesting. I forrige periode var hun fast medlem i kultur- og ressursutvalget, og i inneværende periode er hun fast medlem i utvalg for miljø og samferdsel.

Natalia har vokst opp i California; hun flyttet til Trondheim, tok en Bachelor i teatervitenskap, og flyttet til videre til Kvam herad i 2003. Hun har en master i arabisk språk og kultur fra Universitetet i Bergen og har studert og bodd flere år i Midt-Østen.
Hun er ansatt som bygde- og næringsutvikler i Ulvik herad og bor fremdeles i Kvam, i Hardangers første passivhus, som hun selv var byggherre for.

e-post: ngolis@gmail.com, telefon: 40007133

Øyvind Strømmen, Samnanger

Øyvind Strømmen (36),
Bur i Samnanger, er gift og har tre born. Av yrke er han journalist og forfattar, med ulike former for politisk ekstremisme som spesialfelt. Han sit i sentralstyret for Miljøpartiet Dei Grøne, og er medlem av det fylkeskommunale opplærings- og helseutvalet.

e-post: oivindstrommen@gmail.com, telefon: 41008595

Karina Garnes Reigstad, Meland

Karina Garnes Reigstad (29) Vararepresentant.
Varaplass i utval for kultur, idrett og regional utvikling.
Karina er kommunestyrerepresentant for De Grønne i Meland. Hun arbeider som klima og miljørådgjevar i Hordaland fylkeskommune.

Nils Anders Nøttseter, Os

Nils Anders Nøttseter (35), vararepresentant
Sitter i fylkestrafikksikringsutvalet. Vara til utval for kultur, idrett og regional utvikling.
Lokallagsleder for Os MDG

Janne Bruarøy, Bergen

Janne Bruarøy (41), vararepresentant.

Kyrre Sørensen

Kyrre Sørensen (34) Vararepresentant.
Bor i Bergen. Sitter i styret i Syklistenes landsforening i Bergen og Omegn.
Er med for andre periode i bystyregruppen i Bergen.