Fylkestingsgruppa

Medlemmene i fylkestingsgruppa til Miljøpartiet i Hordaland er:

Tom Sverre Tomren (gruppeleder)

e-post:  tstomren@gmail.com,  telefon: 90049696

Natalia Golis

e-post: ngolis@gmail.com, telefon: 40007133

Øyvind Strømmen

e-post: oivindstrommen@gmail.com, telefon: 41008595

 

vara:

Karina Garnes Reigstad

Nils Anders Nøttseter

Janne Bruarøy

Randi Amundsen

 

Fylkestingsgruppen møtes vanligvis før komitemøter og fylkestingsmøter. Innspill og kommentarer fra medlemmer og lokallag er velkommen.

 

Vi sitter i følgende komiteer/utvalg i fylkestinget:

Fylkesutvalet: Tom Sverre Tomren

Utval for opplæring og helse: Øyvind Strømmen

Utval  for miljø og samferdsle: Natalia Golis

Utval for kultur, idrett og regional utvikling: varamedlemmer: Karina Reigstad og Øyvind Strømmen

Valnemnda: Tom Sverre Tomren

Fagskoleuttvalet: Janne Bruarøy

Fylkeseldrerådet: Randi Amundsen

Fylkestrafikksikringsutvalet: Nils Anders Nøttseter

 

 

Link til fylkeskommunen og fylkestingets arbeid:

http://www.hordaland.no/