1,2 % i dagens BT-måling. Manglet kun 0,1 % for å få mandat