1,7 % , kun 120 stemmer vil kunne holde for å gi Miljøpartiet De Grønne et første mandat i Voss kommunestyre !

Lokallaget ble stiftet på Voss tirsdag 8. mars. Linda Bukve som har sin Sunkost forretning på Voss var initiativtaker til å stifte lokallag. Hun kan kontaktes på: 97093908 / linbuk@gmail.com. Listetopp til kommunestyrevalget på Voss er Tore Hassel som kan kontaktes på 98296657 / task05m@gmail.com

7 av personene til lokallaget på Voss står på valgseddelen:

Tore Hassel, 1958

Linda Bukve, 1977

Oddgeir Sagerøy Bidne, 1983

Irene Granli, 1968

Mildrid Kvamsdal, 1973

Malcolm Lansiquot, 1960

Sigurd Klyve, 1929