18. juni var det stiftelsesmøte ved Fyksefjorden i Kvam Herad.

I Klyvevegen på et permakulturbruk ble Kvam MDG stiftet. Så omgivelsene passet som hånd i hanske for et parti som baserer sin politikk på bærekraftig livsstil.
5 av medlemmene i Kvam MDG var tilstede på stiftelsesmøtet; Sven Arild Helgeland Kongsvik, Kari Mostad, Cecilie Ailen Johansen, Henrik Hysing og Hege Iren Svendsen. Ellers kom Frode Strønen som var med i Kvam MDG fram til 1999 da han flyttet til Jondal. Fra fylkeslaget kom både fylkessekretær Øystein Bønes og leder/ listetopp til Stortingsvalget Tom Sverre Tomren. 

I det nye partilaget ble Kari Mostad valgt til leder, Henrik Hysing til Sekretær og Cecilie Ailen Johansen til kasserer. Sven Arild Helgeland Kongsvik ble valgt til vara og ungdomsansvarlig.

Kontaktinformasjon til Kvam MDG:
kari.bmostad@gmail.com /  91624056

Over 3/4 av innbyggerne i Hordaland bor i en kommune med MDG – lokallag.

Bakerst fra venstre Frode Strønen, Sven Arild Helgeland Kongsvik, Kari Mostad, Cecilie Ailen Johansen, Henrik Hysing og Tom Sverre Tomren.
Øystein Bønes og Hege Iren Svendsen sitter foran.

20130618_KvamStifting