5. juni, – verdens miljødag !

Verdens miljødag ble stiftet i 1972 for å øke folks bevissthet omkring
miljøspørsmål. Datoen ble valgt fordi det var på denne dagen at den
første FN-konferansen om miljø ble åpnet i 1972. Miljøpartiet De Grønne i Bergen markerer Verdens miljødag ved å dele ut økologiske gulrøtter
i både bokstavelig og billedlig forstand. Det skal være enkelt,
attraktivt og lønnsomt å velge miljøvennlig! For partiene på Stortinget er det derimot store ambisjoner men liten handlekraft.

 

5. juni har vært kjent som verdens miljødag i fire årtier, men den har
aldri vært så viktig som i 2012. Markeringen kickstarter oppvarmingen
til Rio +20, som går av stabelen i Brasil om drøye to uker. Over
hundre statsledere, samt 50.000 representanter fra regjeringer, privat
sektor og sivilsamfunn skal møtes for å diskutere hvordan de kan
redusere fattigdom, fremme sosial likhet og beskytte miljøet.
Hovedtemaene er grønn økonomi og bærekraftig utvikling, og
utgangspunktet for diskusjonene er en smørbrødliste av ting som er bra
for planeten og menneskene på den. Ambisjonene er store, men det bør
settes spørsmåltegn ved mangelen på forpliktelser til å oppfylle dem.

Statsminister Jens Stoltenberg, landbruks- og matminister Lars Peder
Brekk, miljøvernminister Bård Vegar Solhjell og utviklingsminister
Heikki Holmås skal til Rio. En av de norske frontsakene er verdsetting
av verdens skoger, som rommer biologisk mangfold, hjem og levebrød for
millioner av mennesker, og et essensielt karbonsluk. Norge er en
internasjonal drivkraft for verning av skog, og regjeringen har
bevilget en årlig sum på 3 milliarder kroner til klima- og
skogsatsingen REDD+. Et godt initiativ på mange måter, men staten
håver samtidig inn oljeinntekter – 128 milliarder bare i fjor – og
oljefondet anklages jevnlig for å investere disse i selskaper som
ulovlig hugger skogen regjeringen jobber for å verne.

Denne tvetydigheten er symptomatisk for det globale miljøregimet. I
det totale regnskapet veier nemlig «vekst» og «utvikling» fortsatt
tyngre enn «grønn» og «bærekraftig», selv om retorikken tilsier noe
annet. Faren er derfor stor for at Rio +20 føyer seg inn i rekken av
globale konferanser som synliggjør gode intensjoner, men som kommer
til kort når disse skal oversettes til handlekraft og resultater.

Miljøpartiet De Grønne vil oppfordre alle til å bruke verdens miljødag
til å signalisere til den norske Rio-delegasjonen at dette ikke er
godt nok.