Lokalvalgene er også klimavalg!

Norske klimautslipp økte kraftig i 2010. – Lokalvalgene i Hordaland må også handle om klima: Vi må kutte trafikken og gjøre Bergen uavhengig av fossilt brensel, sier bystyrekandidat Sondre Båtstrand i Miljøpartiet De Grønne. Både av hensyn til klimagassutslipp og arbeidsplasser bør Lindås forberede seg på en tid uten oljeraffeneri og gasskraftverk, sier kommunestyrekandidat Steinar Sneås Skauge.

I 2010 økte de norske utslippene av CO2 med 2,6 millioner tonn, til 45,4 millioner tonn. Det er det høyeste utslippet av CO2 siden beregningenes første år 1973, ifølge ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå. Miljøpartiet De Grønne i Bergen vil sette klimaendringer på dagsorden i valgkampen: Vi må alle ta ansvar for å kutte klimautslippene. I Bergen vet vi at halvparten av utslippene kommer fra veitrafikken. Satsing på kollektiv- og sykkeltilbud og restriksjoner på bilbruk gir både reduserte klimautslipp og renere luft. Det er en vinn-vinn situasjon både lokalt og globalt. Reduserte klimautslipp handler også om redusert forbruk og bedre avfallshåndtering. I kommunene betyr det blant annet flere gjenbrukstorg og bedre muligheter for kildesortering. Med innsamling av matavfall legger vi også til rette for busser på biogass, så det er sammenheng i grønn politikk.

Miljøpartiet De Grønne ønsker at Hordaland skal bli helt fri for bruk av fossilt brensel, både til transport og oppvarming. All bruk av olje til oppvarming av boliger skal erstattes med fornybar energi og fjernvarme. Hordaland har ett stort potensial når det gjelder satsing på energieffektivisering som for eksempel utbygging av varmepumper.

Det er også fullt mulig å bygge ut fornybar elektrisk energiproduksjon uten noen som helst miljøskade. I Norge er det etablert et senter for dyp geotermisk energi, hvor Inga Berre fra matematisk-naturvitenskapelig fakultet i Bergen har vært koordinator. Fra grunne borehull kan en hente fjernvarme til oppvarming. Sverige bruker 4 ganger mer geotermisk varme til oppvarming enn Norge. Så potensialet er stort. Ved å bore ned til flere tusen meters dyp vil man kunne koke vann til kraftproduksjon også. Noe som vil gi stabil kraftforsyning i tillegg til fjernvarme uavhengig av skyer og vind. Selv om Hordaland har store vannmagasiner er det på global basis viktig å utvikle stabile former for elektrisitetsproduksjon. Ensidig satsing på vindturbiner som er den billigste fornybare energikilden vil være for risikabelt på globalt plan. Miljøpartiet De Grønne vil at vi skal satse på teknologiutvikling og pilotprosjekter for en fornybar framtid. Blant annet ønsker vi å jobbe for pilot og forskningsprosjekter for dyp geotermisk energiproduksjon i Hordaland. Kommunenes eierandeler i BKK er blant mulighetene vi har til å påvirke. Mvh Øystein Bønes , fylkesleder Miljøpartiet De Grønne Hordaland