Norge som oljemonarki

france-cultureMDG er en del av en internasjonal bevegelse. Diane Berbain, 3. vara i bystyret i Bergen, ble intervjuet på vegne av partiet av den store radiokanalen France Culture (fra 33:00) den 24. september for å snakke om Norge som oljemonarki.

Oljefondet påvirker det norske samfunnet kraftig. Over 10 prosent av statsbudsjettet er hentet rett fra oljefondet. Det betyr at vi  kan finansiere økende utgifter til velferd og pensjoner uten å øke skattene. Det er en luksussituasjon. Både vanlige folk og politikere er bortskjemt. Mens Europa har slitt med krise har det vært lønnsfest i Norge.
Den negative siden ved dette er at lønninger, kostnader og priser stiger veldig fort. Dette blir et problem for konkurranseutsatte norske næringer fordi prisene ved å produsere i Norge er høye – Norge risikerer derfor å bli veldig ensidig avhengig av oljeinntektene og oljefondet. Oljefondet er moralsk sett problematisk. Vi har tjent oljefondet på å ødelegge verdens klima – bør vi bruke det til å øke velstanden og det materielle forbruket i Norge slik vi gjør nå?

– Oljefondet gir Norge en fantastisk mulighet til å trekke verden i grønn retning fordi det er verdens største statlige investeringsfond. Hvis vi tør å ta skikkelige grep kan det være viktig for å flytte investeringene i verden fra fossil til fornybart. Vi tar ikke disse grepene i dag, sa Diane Berbain.

Miljøpartiet De Grønne er det eneste partiet som krever en omstilling fra fossilt til fornybart fra idag, med Tyskland som inspirasjon.

Bergen og Hordaland, der mye av verdiskapningen kommer fra, må nå være først på barrikadene for at den verdiskapningen restruktureres om Norge som velferdsstat skal opprettholdes. Norge er et høyutdannet land og en av de mest gjennomførte demokratier i Europa. Dette er mulig.

Derfor vil MDG Hordaland være positivt fokusert på andre naturbaserte kretsløpsnæringer, som lakseoppdrett i lukkede anlegg (med massiv FoU-satsing på marint fôr lengre ned i næringskjeden) og utvikling av sjødyrking av andre arter (alger, hummerreservat, sekkedyr), og stimulere til et tett samarbeid mellom grønt næringsliv, teknologi- og naturvitenskapsmiljø i fylket, som er allerede blant det beste i verden.