Det nye styret i MDG Hordaland

Miljøpartiet De Grønne har utvidet styret til 5 personer. Inn i styret kommer blant annet vår listetopp til fylkestingsvalget Tom Sverre Tomren. Tidligere leder Øyvind Strømmen og kasserer Tore Bergum ønsket ikke gjenvalg som styremedlemmer. Dette for å fordele partivervene på flere personer. Både Øyvind Strømmen og Tore Bergum har nasjonale verv. Øyvind Strømmen vil konsentrere sin innsats lokalt med å drive valgkamp for MDG Hordaland som 3. kandidat på valglisten, samt lokalt i Samnanger der våre medlemmer står på en bygdeliste. Imidlertid vil han fortsette som 2. varakandidat og jeg vil takke både ham og Tore Bergum for hjelpen så langt.

Mvh Øystein Bønes

 

Leder: Øystein Bønes (bilde til venstre), Bergen lokallag. oeystein.boenes@mdg.no / 47415597

Kasserer: Petter Espeland, Bergen lokallag. petteres@gmail.com / 90846853

Sekretær: Ellen Siren Bruarøy Hetleflåt, Os lokallag.  ellen.hetleflat@mdg.no / 90165653

 

Styremedlem: Tom Sverre Tomren, Meland lokallag.  tom@tomren.info  / 90049696

Styremedlem: Linda Karen Eide, Bergen lokallag.  linda.karen.eide@helse-bergen.no / 92603330

Varamedlemmer:

1. Steinar Sneås Skauge, Lindås lokallag.  ssskauge@gmail.com  / 90092797

2. Øyvind Strømmen, Samnanger lokallag.   oyvind.strommen@mdg.no / 41008595