Farleg plantegift i laksefôr

«I Noreg vert ein fritidsfiskar dømd for å vatne teiner i hummerfredningstida medan fiskeoppdrettarane kan drepe hummeryngel i vid omkrins kring anlegga støtta av statlege institusjonar», skriv Frode Strønen, rådgjevar marin sektor Miljøpartiet dei Grøne i ein kronikk i Nationen.