– For forsiktig av Mattilsynet

Fotografert av Norsk Havbrukssenter. Creative Commons-lisens. Navngivelse - Ikke-kommersiell - Del på samme vilkår, 2.0 Generisk

Mattilsynet sendte før helgen ut et forslag til forskrift om soneinndeling for å forebygge og bekjempe lus i oppdrettsanlegg i Hardanger, rundt Bjørnefjorden og i Sunnhordland. – For forsiktig, mener MDG.

– Det er positivt at Mattilsynet tar i bruk dette grepet, men dessverre bærer utkastet preg av at man i altfor stor grad tar hensyn til kortsiktige praktiske problemer og økonomiske interesser for oppdrettsnæringen, mener Øyvind Strømmen, fylkesleder for partiet i Hordaland. – Mattilsynet har delt området inn i syv, og bare Hardangerfjorden er delt inn i tre soner. Det blir for puslete..

Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet gav i desember råd til Mattilsynet om at det burde innføres store forvaltningssoner, og Hardangerfjorden som helhet ble nevnt som en mulig enkeltsone. – Dette er et råd Mattilsynet burde ha fulgt. Dersom tiltakene mot lakselus ikke er omfattende og sterke nok vil heller ikke problemet bli løst, mener Strømmen. – Det vil være ille for villfiskbestanden, men det vil også kunne rive næringsgrunnlaget under oppdrettsnæringen selv. Det burde være nok å vise til de dramatiske problemene den chilenske oppdrettsnæringen har hatt, vansker som delvis ble forårsaket av nettopp lakselus.

Miljøpartiet De Grønne mener at dagens lakseoppdrettsnæring er omgitt av en rekke problemer, der forurensning, overgjødsling og lakselusproblematikk peker seg ut som de viktigste. – Fremtidens oppdrettsnæring er i lukkede anlegg, der man har bedre kontroll både i forhold til forurensning, sykdommer og parasitter, mener Strømmen. – I tillegg burde mengden lakseoppdrett reduseres. Til gjengjeld finnes det muligheter innen oppdrett av plantespisende fisk, som langt lettere kan gjøres på bærekraftig vis.

Strømmen viser til at det europeiske grønne partiet EGP, som representerer millioner av europeiske velgere og som inkluderer blant annet det finske regjeringspartiet Vihreät, nylig vedtok en resolusjon der norske myndigheter ble oppmodet til å gjøre oppdrettsnæringen reelt bærekraftig. – Da må det mer til enn store ord og spake tiltak, mener Strømmen.