Fylket vil ikke be kommunene om å hjelpe utenlandske bostedsløse i kulden

Et mindretall gikk mot et flertall som ønsket å behandle Tom Sverre Tomren sin interpellasjon om overnattingssteder for utenlandske bostedsløse på Fylkestinget på onsdag. Fylkeskommunen vil da ikke oppfordre kommunene om å hjelpe dem som ikke har et sted å bo i kulden, til tross for at et flertall av representantene støttet forslaget.
– Det er et demokratisk problem. Her blir regelverket brukt til å kneble en viktig debatt, sa forslagsstilleren Tom Sverre Tomren til NRK den 13. desember.
Høyre og FrP stoppet den 12. desember behandlingen av interpellasjonen fremmet av Tom Sverre Tomren ved å bruke § 34 i Kommuneloven.

Jeg vil hevde at det å ha en rett etter loven og handle godt er to forskjellige ting, sier representant Tomren.

Hør hele innslaget på NRK her.

Her er Interpellasjon om overnattingsstader for fattige som ville ha fått flertall:
I dei siste vekene er vinteren komen til Bergen og andre tettstader i Hordaland med
temperaturar ned mot 10 minusgrader. Kulda er til glede for dei fleste, men i år er den òg til
plage for ein del utsette menneske. Det er stor arbeidsløyse i Europa og Noreg trekkjer til seg
både arbeidssøkjande og dei som berre søkjer mat.

Utlendingar, og då spesielt arbeidslause innvandrarar og tiggarar av romfolket, kan slita med
å finna varme stader å kvila i den norske vinterkulda. Dei aller fleste overnattingsstader for
fattige i Hordaland rettar seg mot rusavhengige, prostituerte og generelt norske statsborgarar.
Dette gjer at ein del utanlandske statsborgarar, som arbeidssøkjarar og romfolk, ikkje har eit
reelt tilbod om overnatting.

Korleis ser fylkesordføraren på å sørgja for:
• at fylkeskommunen oppmodar kommunane til å kartleggja behovet for midlertidige
overnattingsstadar for utlendingar ved dei første kuldegradene?
• at fylkeskommunen oppmodar kommunane til å ha klar kriseløysningar i sprengkulda og
leggja til rette for at det kjem eit utvida tilbod om overnattingsstadar til utlendingar?

MDG ynskjer det skal stemmast over fylkjande framlegg som sendast til kommunane:

HFK fylkeskommunen oppmodar kommunane i fylket til å kartleggja behovet for
midlertidige overnattingsstadar for utlendingar ved dei første kuldegradene. Der det er behov
for det oppmodar HFK kommunane til å ha klar kriseløysningar i sprengkulda samt leggja til
rette for at det kjem eit utvida tilbod om overnattingsstadar for utlendingar som ikkje har rett
på hjelp til bustad etter anna lovverk.