Grønn & glad: feminismespesial

Medlemsbladet Grønn & glad 01-08 inneholder en rekke feministiske artikler, samt om miljøvern og grønn politikk.

Last ned og les: Grønn & glad 01-08

Grønn & glad blir også trykket opp i 300 eksemplarer på resirkulert papir, som blir sendt medlemmer, sympatisører, skoler og biblioteker. Bladet vil også bli delt ut i 8. mars-toget i Bergen.