Har du forslag til nye kandidater?

Nå kan du foreslå kandidater til verv i fylkesstyret, programkomiteen og nominasjonskomiteen og valgkomiteen. Du kan foreslå noen andre, eller deg selv.

 

september 26, 2017

  • Fylkesstyret er det øverste organet i MDG Hordaland.
  • Nominasjonskomiteen skal sette opp et forslag til fylkestingslista 2019.
  • Programkomiteen skal utarbeide partiprogram for fylkestingsperioden 2019-2023.
  • Valgkomiteen skal innstille på kandidater til fylkesstyret til årsmøtet i 2019.

 

Du kan sende inn dine innspill til fylkesstyret og  nominasjonskomiteen via

dette skjemaet.

Du kan sende inn dine innspill til valgkomite og programkomite via dette skjemaet.