MDG sitt landsstyre sier ja til Acer

Stiller strenge krav til nasjonalt eierskap samt klima og miljø

mars 19, 2018

Pressemelding

STORTINGET/OSLO: MDG sitt landsstyre behandlet idag ACER. Landsstyret sa ja til Acer med 2/3 flertall, med en rekke krav til klima og miljø ovenfor norsk medlemskap av Acer

Miljøpartiet De Grønne har slått fast i sitt program å sikre demokratisk kontroll med naturressurser gjennom offentlig, samvirke- eller allmenningsbasert eierskap, eller gjennom offentlige reguleringer som hindrer rovdrift på naturen. Derfor stiller vi følgende ni krav for å kunne støtte Acer, sier Natalia Golis (se kravene nedenfor)

MDG vil fremme forslag i Stortinget om at Høyesterett bes gi en juridisk betenkning om Norges praksis siste år om tilslutning til EUs tilsyn og organer. Vi håper på bred tilslutning fra de andre partiene til vårt forslag i denne viktige saken, påpeker Golis

Jeg har argumentert for at vi skal slutte oss til ACER og er nå glad det ble et flertall for dette. Noen fylkeslag har sagt nei til at MDG skal være for Acer. Jeg tror at de som er kritiske til Acer nå likevel kan være fornøyde med MDG sitt vedtak, da det har en rekke krav som innfrir våre kritiske innvendinger til norsk medlemskap av Acer, avslutter Golis som er fylkesleder og fylkestingsrepresentant for MDG i Hordaland Fylkesting.

MDGs krav for å støtte ACER:

  1. At “naturhensyn” nevnes foran “samfunnsøkonomisk lønnsomhet” i Energiloven
  2. At Norge beholder nasjonal og samfunnsmessig kontroll over vannkraftressursene
  3. At minst to tredjedeler av vannkraften fortsatt skal være offentlig eid
  4. At norsk fornybarkraft skal bidra til verdiskaping og sysselsetting i Norge og erstatte fossilt med fornybart
  5. At Norske myndigheter skal ha kontroll over forsyningssikkerheten i Norge, inklusiv kraft til industri
  6. At Norske myndigheter skal bestemme om det skal bygges flere utenlandskabler
  7. At Statnett skal eie og drifte alle fremtidige kabler
  8. At Flaskehals-inntekter skal fortsatt kunne brukes til lavere nettleie og forbedring av norsk strømnett
  9. At man ikke stopper flere norske kabler dersom disse har dokumentert klima-positiv effekt, naturhensyn tas og økonomisk lønnsomt.
  10. MDG vil fremme forslag i Stortinget om at Høyesterett bes gi en juridisk betenkning om Norges praksis siste år om tilslutning til EUs tilsyn og organer.