Ja til søndagsstengte butikker

Foto: Arne Halvorsen

– Kjøpepresset i det norske samfunnet er enormt, og det å skape kjøpefrie dager er viktig for å redusere belastningen på klima og miljø. Samtidig vil det stimulere til sosialt samvær og fysisk aktivitet. Åpningstidsloven er tenkt som et redskap for å skape gode liv, og vi ønsker en debatt på uthulingen av loven som søndagshandlen før jul representerer, sier fylkestingrepresentant Tom Sverre Tomren i BA den 30. november.

– For en del år siden tok jeg selv initiativet til at handelsstanden i Møre skulle holde lukket på søndagene før jul. Gjennom en allianse mellom daværende Biskop Bondevik og fagforeningen oppnådde vi å få samtlige handelssenter (med unntak av Coop Moa) til å holde lukket på søndagene før jul. Det er med andre ord mulig  å holde søndagslukket  før jul, det er et spørsmål om vilje og politisk mot.

– MDG kommer til å utfordre fylkeskommunen til å ta et initiativ ovenfor handelsstanden i Bergen om å holde stenget på Søndagene før jul. Vi innser at det er for seint å få gjennomslag for dette i 2012, men der er et godt tidspunkt å starte debatten om dette nå for å realisere det i 2013.

– I tillegg til at vi vil reise spørsmålet gjennom fylkeskommunens utvalg vil vi sende en innstilling til Bergen Næringsråd, til Handelsnæringens fagforbund og til en del andre organisasjoner med en utfordring om å drøfte muligheten for handlefrie adventssøndager i 2013, avslutter han.