Kjøp økologiske egg av hensyn til hønsene siden frittgående høner er en bløff !

Miljøpartiet De Grønne vil sikre alle husdyrarter tilgang på et naturlig utemiljø og innføre forbud mot alle former for husdyrhold der dyrene blir holdt fanget i små rom eller bur. I vanlig burhønsproduksjon er det tre høner i hvert bur, hver med en plass på kun 0,07 m2. Her står hun på et skrånende nettinggulv og verper ca 320 egg i året, eller tilsvarende 20 ganger sin egen vekt. Såkalte frittgående høner har det dessverre ikke stort bedre enn burhøns. Ville høner lever i naturen på flokker på 4‐10 høner pluss hane. I ”frittgående” produksjon er tusen eller flere høner presset sammen i store haller, noe som stresser hønene så mye at bonden er nødt til å dempe lyset kraftig så de ikke skal hakke hverandre i hjel. Hallene er dermed konsekvent bygd uten vinduer. Såkalte egg fra frittgående høner burde derfor vært kalt «egg fra innesperrede høner». Økologisk hønsehold er det eneste etiske alternativet i dag. Der får hønene godt med uteplass , inneplass, redeplass, sandbad, vagler, variert kost og alt annet ei høne kan ønske seg. Så velg økologisk og ha en riktig god påske!

Les mer om  temaet på:  www.framtiden.no/201103283189/meninger/mat/flere-frie-gronne-egg.html

Med vennlig hilsen: Øystein Bønes, fylkesleder i Hordaland