La skolene leve!

Som fylkestingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne er jeg negativt til de forslagene om nedlegging av videregående skolene i Hordaland som skolebruksplanen ligger opp til, skriver Tom Sverre Tomren i et innlegg som sto på trykk i BT den 25. november.

Det er behov for strammere økonomisk styring, men det er feil å ta kuttene ved å avvikle distriktsskoler og tvinge hundretalls elever til å flytte på hybel. En del elever vil trives godt med hybel liv, men det er og mange som verken ønsker eller er klar for å flytte hjemmefra som 16 åringer.  For lokalt næringsliv vil nedlegging av faglinjer i lokalmiljøet gi dårligere rekruttering, og distriktene mister lokale lærer arbeidsplasser.  For miljøet vil sentraliseringen bety økt reising og økte Co2 utslipp. MDG ønsker derfor heller en skoledebatt med fokus på trivsel, trygghet, rettferdighet og miljø enn med fokus på økonomi. Kuttene bør vi ta på andre poster.