Loven er til for å brukes

At politiske partier vil slå valgmynt på å lefle med naskeri, er nedslående, skriver Erling Gjelsvik som holder fast på kritikken av MDG og Venstres fildelingspolitikk.