Mat med små og store klimagassutslipp

KLIMAGASSUTSLIPP FRA MAT  (CO2 ekvivalenter pr kg mat)

Til sammenligning: 1 liter bensin gir 2,8 kg CO2

Kjøtt og egg

Kjøttdeig, biff 25 kg CO2 (15 kg storfe u/melk)

Fåre /saue kjøtt 17,4 kg CO2

Kylling 4,6 kg CO2

Svinekjøtt 6,4 kg CO2

Egg 5,5 kg CO2

 

Fisk/sjømat

Oppdrettslaks 3,2 kg CO2

Reker 3 kg CO2

Torskefilet butikk 2,8 kg CO2

Oppdretts blåskjell 2,54 kg CO2

Klippfisk, torsk 2,26 kg CO2

Sei 2,56 kg CO2

 

Melk/Ost

Ost 10,6 kg CO2

Melk 1,1 kg CO2 (sammenlign med plantemelk av soya, havre,ris etc)

Grønnsaker, korn og oljevekster. Utslippene er så små at de oppgis i antall GRAM CO2 ekv og ikke i kg som for animalsk mat. Se noen eks nedenfor

Soya 1,3 gram CO2

Gulrot 0,2 gram CO2

Eple 100 gram CO2 (norsk)            , importert 292 gram CO2

Blomkål 146 gram CO2 (norsk)      ,  importert 405 gram CO2

Agurk 4,4 gram CO2 (drivhusprodusert i Danmark)

For mer informasjon: www.framtiden.no/201107032164/faktaark/klima/klimagassutslipp-fra-forbruk.html Bruk mest mulig vegetabilsk mat for å redusere klimagassutslippene