MDG Bergen får 1 mandat med god margin på meningsmåling

I BT´s papirutgave var MDG Bergens listetopp og talsperson Sondre Båtstrand sitert da MDG fikk 1,6 % av stemmene i meningsmålingen. Noe som gir oss et mandat med veldig god margin. Det skal ikke så veldig mye mer til før vi får 2 mandater og også et mandat i fylkestinget fra stemmene i Bergen alene. Som fylkesleder vil jeg gratulere mitt eget lokallag :). Dette bør også være til god inspirasjon for våre 6 andre lokallag i Hordaland fylke.