Miljøprest ut av KrF

Landets fremste miljøprest har meldt seg inn i Miljøpartiet de Grønne, skrev Vårt Land da MDGs Hordalands-liste ble klar.

Presten, misjonæren, økoteologen og miljøaktivisten Tom Sverre Tomren opplevde at han i KrF å «måtte bruke nesten all energien på å argumentere internt mot personer som ikke ville prioritere miljø». Tomren har vært døveprest i Bergen, leder i Naturvernforbundet Hordaland og leder i Meland KrF. For tiden underviser han på det teologiske instituttet til den lutherske kirken i Kamerun i Vest-Afrika.

– Grunnen til at jeg sa ja til å stå på denne listen er at norsk politikk trenger et blokk uavhengig og troverdig miljøparti i norsk politikk. Vi trenger et parti som ikke selger sjelen for regjeringsmakt, framholder Tomren. Han mener at SVs agering i gasskraftsaken og i regjerning tydelig har vist at det trengs et grønt alternativ i norsk politikk.