Miljøpartiet De Grønne Hordaland har fått et mandat i Hordaland fylkesting, et mandat i Bergen bystyre og et på Meland

Gjennombruddet i Hordaland er nå et faktum. Etter å ha vært uten politiske mandater har vi nå fått disse. Vi har et fylkestingsmandat som representerer alle i fylket. Alle lokallag med eller uten mandater kommende fireårsperiode har vært avgjørende for dette gjennombruddet. Fylkestingsmandat Tom Sverre Tomren blir også vårt mandat i Meland kommunestyre. I Bergen bystyre har vi fått et mandat med veldig god margin. Det er ni forhåndskumulerte i Bergen og det gjør at vi ikke kan si med sikkerhet ennå hvem som blir mandat og varakandidater, selv om vi antar at vår representant i Bergen bystyre vil bli listetopp Sondre Båtstrand. Med omtrent 1,6 % av stemmene i skrivende stund ligger Hordaland ann til å bli det eneste fylkesting i tillegg til Oslo som er representert av vårt parti. Bergen ligger ann til å få så mye som 1,9 % av stemmene. Størst andel stemmer har vi imidlertid fått i Meland med 3,3 % av stemmene. Ellers har vi en delt liste med SV i Sveio som har fått et mandat med god margin. Hege Hovland Steindal fra SV blir den faste representanten. 1. og 2. varakandidat blir Ellen Urheim Tveit og Bjørnar Økland som begge er fra MDG. Ellers stod våre 3 partimedlemmer i Samnanger på Bygdelista. Bygdelista har fått 3 mandater hvorav Øyvind Strømmen og Anja Marken fra MDG er blant disse 3.

Beste hilsen fylkesleder Øystein Bønes oeystein.boenes@mdg.no / 47415597