Miljøpartiet de Grønne med store endringsforslag til fylkesbudsjettet

Miljøpartiet de Grønne om fylkesbudsjett møte Hordaland fylkestinget 13-14 desember 2011

De Grønne hardt ut mot fylkesbudsjettet. Miljøpartiet De Grønne mener forslaget til fylkeskommunalt budsjett er lite fremtidsrettet. – Gjelden vil øke, og det vil også miljø- og trafikkproblemene, sier partiets fylkestingstopp, Tom Sverre Tomren. Tomren ser på gjeldsøkningen som problematisk, og viser til at en svært stor del av den kommer på bakgrunn av pengebruk i samferdselssektoren. – Fase to av ringvei vest har en ramme på 1490 millioner kroner. Vi mener at fylkeskommunen burde bruke mindre penger, og at de burde brukes smartere, blant annet gjennom å satse på bane, sier Tomren. Miljøpartiet De Grønne foreslår på fylkestingsmøtet blant annet at det settes av femti millioner kroner for å starte arbeide med utbygging av en lokal toglinje fra Åsane over Minde til Oasen og Flesland. – Vi trenger et grønt transportnettverk, mener Tomren. På fylkestingsmøtet vil partiets vararepresentant Mardoeke Boekraad – i tillegg til å protestere mot satsningen på Ringveg Vest – legge frem en rekke andre forslag. Blant partiets forslag er å flytte pengestøtte fra Hordaland Olje og Gass (HOG) til miljøorganisasjoner, å styrke arbeidet med klimaplanen, å sette av prosjektmidler til økologisk reiseliv og å sette av penger til et prosjekt for elektrifisering av ferjer. Sanering av det uakseptablet dårlige inneklima på 60 % av de videregående skolene i fylket trenger prioritering. I tillegg trekker partiet frem et ofte neglisjert område i fylkespolitikken, tannhelse. – Vi mener at kommunen bør sette av en solid sum til å drive informasjonsarbeid om sukker i kostholdet som forebyggende tannhelsearbeid, sier Boekraad.

Kontaktopplysninger

Tom Sverre Tomren er tilgjengelig på tlf: 45636893.

Møtende varamedlem Mardoeke Boekraad på tlf: 41272046.