Miljøpartiet Dei Grøne Kvinnherad ble stiftet onsdag 21. mai.

SAMSUNGPå oppmøtet kom både nyinnmeldte i tillegg til 4 medlemmer som meldte seg i løpet av valgkamptiden ifjor sommer og høst. Alle disse 4 hadde til felles at de kort tid etter å ham meldt seg inn bidro med materiellutdeling og ved å stå på stand. Alikevel har dette nystartede laget mye erfaring. På møtet var både en tidligere varaordfører for Krf og også en tidligere kommunestyrerepresentant for Venstre.

Svein Ingvald Opdal som var varaordfører på 1980-tallet hadde sørget for å ordne både møtelokale og sørge for at lesere av de to lokalavisene var informert om at det skulle etableres lokallag. Av de 11 kvinnheringene som møtte opp var det et mindretall som var medlem så sent som forrige måned. Blant nyinnmeldte var også Arne Gjerde som tidligere har sittet 2 perioder for Venstre i kommunestyret.

SAMSUNG

Helt i begynnelsen av møtet presenterte medlemmene seg selv og sitt motivasjonsgrunnlag. Flere nevnte behov for nytenkning og andre partier som snakket pent uten å følge opp med hensyn på miljø som viktig. Ønsket om at vårt parti som prioriterer miljø skulle etablere seg i kommunen var tydelig fra første stund av.

Ellers holdt fylkessekretær Øystein Bønes først en presentasjon om Grønne partiers historikk, ideologi og framvekst med mer. Deretter en kortfattet oppsummering av hva det å sitte i et lokallagsstyre i MDG innebærer.

 

Til slutt ble det valgt et interimstyre bestående av følgende personer i Hordaland MDG sitt 14. lokallag:

Leiar: Svein Ingvald Opdal;   92856237 / svein.ingvald.opdal@knett.no

Skrivar: Eli Hårklau

Kasserar: Einar Johan Tvedt

Vara:  Arne Gjerde

 

SAMSUNG