Minneord over Mona Nordås, 2. vara i Voss kommunestyre for MDG

juni 21, 2016

Sist torsdag fikk vi melding om at Mona Nordås var revet bort fra livet 58 år gammel. Mona var 2. vara i kommunestyret for MDG på Voss.
Mona var en fargerik personlighet og en kreativ kunstner med stort engasjement for miljø, likestilling og rettferdighet. Vi i MDG er særlig takknemlig for innsatsen hun gjorde for å få etablert MDG liste til kommunevalget i 2015. Uten Monas innsats ville MDG trolig ikke ha stilt liste og dermed heller ikke sittet i kommunestyret på Voss.
MDG er takknemlig for det Mona gjorde, og vi vil uttrykke vår dypeste medfølelse med familie og venner.