Nei til farlig plantegift rett i sjøen

dimilinBruken av diflubenzuron i oppdrettsnæringen er mer enn doblet siden 2011, skriver Dagbladet den 3. august 2013. – Mildt sagt problematisk, mener Miljøpartiet De Grønne.

For å ta knekken på lakselusa bruker fiskeoppdrettere stoffene di– og teflubenzuron. Dette er en såkalt kitinhemmer, som ødelegger for lakselusens skalldannelse, og dermed dreper den. Giftstoffet rammer imidlertid også krabber og krepsdyr i områdene rundt fiskeoppdrettsanlegg.

– Noen tonn blir årlig brukt i landbruket, og da er giften merket med at den ikke kan brukes i nærheten av vann fordi den er giftig for vannlevende organismer. Da er det meningsløst at oppdrettsnæringen får bruke samme stoff i fjordene, og det med regjeringens velsignelse. Det er uansvarlig, sier Øyvind Strømmen, 3. kandidat på stortingslista til Hordaland MDG.
Miljøpartiet De Grønne vil forby bruken av diflubenzuron. I tillegg arbeider partiet for at oppdrettsnæringen skal bruke tette anlegg.
– Lukkede systemer er fremtiden for norsk oppdrettsnæring, vil gi bedre vilkår for fisken, vil redusere forurensningen og vil dessuten begrense spredning av sykdom og av parasitter som lakselus sterkt. Oppdrettsnæringen somler med en nødvendig omlegging. Da trengs det politisk handlekraft, sier Øyvind Strømmen.