Norge gjenutsetter 300 000 tonn død fisk

Det går med omlag 4 kilo villfisk for å skaffe olje og mel til foret som trengs til oppdrett av ett kilo laksefisk. Havforskingsinstituttet skrev i 2008 at det er omlag 7 % svinn i form av forpellets som lekker ut av oppdrettsmerdene. Forfaktoren for pellets:laks ble anslått til 1:1 og totalmengden til 1 million tonn pellets. Det betyr at spillforet inneholder olje og mel fra nærmere 300 000 tonn villfisk. Og oppdrettsvolumet øker raskt, som regjeringens 65 nye konsesjoner sterkt vil bidra til.

Det er miljøkriminalitet uansett hvordan død fisk blir gjenutsatt. Men mens EU-metoden er enkel, består den norske varianten av villfisk samlet sammen fra hele verden. Bærekraftig avskjær fra filetindustrien blir blandet sammen med sild som kunne vært spist av folk, lodde som kunne gjødslet Barentshavet og langreist fisk som tar livsgrunnlaget fra kystbefolkningen på andre siden av jorda. Forurensingen og drivhusgassutslippene fra frakt og produksjon av fòr-svinnet er formidabel. Så hvis kyst- og fiskeriminister Helga Pedersen mener at EU er miljøkriminelle som tillater gjenutsetting, følger det logisk at ministeren med de administrative organene Fiskeridirektoratet og Mattilsynet er enda mer miljøkriminelle. Staten har direkte økonomisk utbytte av miljøkriminaliteten gjennom fórselskapet EWOS og oppdrettsselskapet Mainstream. Mainstream gjenutsetter ukjente mengder død fisk også i Skottland, Canada og Chile. Utenriksministeren kan kanskje svare for kvantumet?

Og enda verre: Ufordøyd lakseavføring og forsvinn blir spist av villfisk, særlig sei, som blir feit, ødelagt og ubrukelig. Endringen i kjøttstrukturen er gunstig for et enzym som raskt bryter ned kjøttstrukturen og gjør fisken uselgelig. Dermed blir naturlige ressurser unyttelig. Denne årsakssammenhengen er en vesentlig årsak til at det nære kystfisket og mottaksstrukturen som kunne levert kortreist, fersk kvalitetsfisk raskt forvitrer under den rødgrønne regjeringen.

I tillegg består de nærmere 100 000 tonn pellets som blir svinn for en stor del av kornvarer. At oppdrettsforet i økende grad består av vegetabilske emner problematiseres ikke, næring og regjering ser det tvert om positivt. Det er en kynisk og menneskefiendtlig holdning til mat i en verden med sult slik Verdensmagasinet X oppsummerer det: «Verdens årlige kornforbruk har de siste 7-8 årene lagt ligget over produksjonen, og i dag er kun reserver for under to måneder tilgjengelig. Verdens befolkning vil de neste tjue årene øke med minst en milliard, samtidig som en milliard av dagens befolkning sulter.» I Norge blir det sett på som et økonomisk eventyr at 10 000-vis tonn med korn forurenser fjordene.

Miljøpartiet De Grønne vil ta den norske gjenutsettingen av død fisk gjennom vår fellesorganisasjon the European Greens til EU. Når ressursmisbruket blir kjent, regner vi med at EU vil kreve den norske miljøkriminaliteten stoppet.

Frode Strønen
Fagtalsperson marin sektor, Miljøpartiet De Grønne.