Fotocredit: Paul Johannesen

Nytt styre i Miljøpartiet De Grønne i Hordaland!

Ett rekordstort årsmøte i Miljøpartiet De Grønne i Hordaland valgte på lørdag 13.2. nytt fylkesstyre.

februar 17, 2016

Det nye fylkesstyret består av Petra Helgesen  – fylkesleder,  Per Svae kasserer, Tommy Hansen Hufthamar, sekretær, Styremedlemmer Knut Børgesen, Anne Karin Åkra, Janne Bruarøy, og Svein Skotheim. Varamedlemmer i år blir Karina Garnes fra Meland, Joakim Myklebust fra Bergen, Birger Berntsen fra Vaksdal, Eli Hårklau fra Kvinnherad og Heidi Richardson fra Kvam.

Vi ønsker det nye styret hjertelig velkommen og lykke til med arbeidet i 2016!

Avtroppende fylkesleder Tom Sverre Tomren har etter flere år som fylkesleder nå valgt å fokusere på det politiske arbeidet i fylkestinget. Han har gjort en formidabel innsats for partiet og ble takket med blomster og gode ord på årsmøtet.