Overgang fra Rødt til Miljøpartiet De Grønne

nataliGolisLes om hvorfor Natalia Golis har meldt overgang til MDG her:

Jeg har representert Rødt i fylkestinget. Jeg melder meg med dette inn i Miljøpartiet De Grønne. Dette er et betydningsfullt valg og har vært en lang prosess.

Norge trenger en realistisk, optimistisk grønn ideologi. De viktigste enkeltsakene fremover, over hele verden, vil være knyttet til klimahensynet. Derfor ønsker jeg å spisse mitt fokus mot miljøpolitikk for å kunne arbeide videre med personlig integritet. Norge trenger en styrket og samlet stemme for klima, miljø og bærekraftig utvikling.

Vi tenker alt for ofte på oss selv som individer, og glemmer at alle er forbundet. Dette er essensen av å være menneske; å være sjenerøs, rettferdig og en del av verden.

Norge har en unik posisjon i verden i dag. Vi er en framgangsrik, ressurssterk nasjon. Vi må gå frem som et godt eksempel på seriøs satsning på bærekraftig utvikling og kreativ nytenkning.

Vestlandet og Hordaland behøver en politikk der klima- og miljøhensyn lyser gjennom og er lett gjenkjennelig. Klimaplanen skal være en rød tråd som gjennomsyrer all annen god bærekraftig politikk. Det er det regionalutvikling er: Bærekraft på alle områder der mennesker beveger seg, være det sosialt, i næringslivet eller miljø- og klimaspørsmål.

Det er viktig for meg å fronte og støtte Vestlandet som en kraftfull næringsregion med fantastiske muligheter innenfor teknologi og bærekraftig kraftproduksjon. Jeg vil arbeide med å finne den mest kreative omleggingen av de menneskelige ressursene vi har i oljebransjen; hvordan overføre de til grønne arbeidsplasser? Denne uunngåelige omleggingen fra fossil til fornybar energi må få en sterkere stemme. Det alle tenker på, må føres frem i det daglige politiske landskapet.

Arbeidet med kvinners rettigheter og likestilling er noe jeg tar med meg videre, uansett parti tilhørighet. Dette er et bilde på hvilken retning vi vil at samfunnet skal bevege seg. Dette gjelder også hvordan vi skal forvalte våre videregående skoler på fylkesnivå, til beste for elevene. Internasjonal solidaritet er fortsatt en hjertesak for meg. Medmenneskelighet er både bærekraftig og utviklende.

Det har vært en tung avgjørelse å forlate partiet Rødt, gode kollegaer og dyktige politikere fra hele fylket. Rødt har vært sterke i klima- og miljøspørsmål, noe som har vært viktig for mitt politiske engasjement. Det er viktig å understreke at dette ikke handler om konflikt eller motsetninger internt i partiet.

Norge trenger sterke, holistiske, grønne politikere. Jeg ønsker å samle kreftene i regionen. Jeg håper denne overgangen kan møtes med forståelse, god dialog og videre samarbeid mellom alle partiene.

 

Natalia Golis     40007133  / ngolis@gmail.com

Fylkestingsrepresentant, Hordaland Fylkesting

 

På NRK Hordalands morgensending 2/12 – 2013 kan du høre Natalia kommentere partiskiftet:

http://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-hordaland/dkho01024013/02-12-2013#t=56m27s