Vil gjøre Hordaland plastfritt

Fotocredit: Jo H. Tronsen

Det haster å rydde havet for plast. Nå lanserer De Grønne tiltak for å bekjempe forsøplingen – og vil gjøre Hordaland til plastfritt pilotfylke.

august 16, 2017

Da Rasmus Hansson, nasjonal talsperson for MDG, sparket i gang valgkampen i Hordaland 8. august, tok han turen til Solsvik kai på Sotra. Sammen med toppkandidatene i fylket skiftet han til våtdrakt, for å selv gjøre en innsats for å rydde opp i plastforsøplingen som truer livet i havet.

Det var nettopp utenfor Sotra at en gåsenebbhval strandet med magen full av plast tidligere i år. Plasthvalen vekket engasjementet blant folk langs hele kysten.

– Det har vært en fantastisk innsats fra frivillige som har plukket plast på dugnad i vår og i sommer. Den innsatsen må politikerne støtte opp om, sa Arild Hermstad før han hoppet i sjøen sammen med andrekandidat Natalia Golis og Rasmus Hansson.

På kaien ble det etterhvert en dyster samling av dagens fangst: En gammel sykkel, et bilbatteri, og plast i ulike former.

– Det haster å rydde havene for plastforurensning. Hvis dagens utvikling fortsetter vil det ifølge World Economic Forum være mer plast enn fisk i havet innen 2050, sier Arild Hermstad.

– Vårt mål er at hele kystlinjen i Hordaland skal ryddes for plast i løpet av de neste tre årene og at Hordalands-kysten forblir plastfri i fremtiden, sier Rasmus Hansson.

Her er De Grønnes plan for å bekjempe plastforsøplingen av havet – og ta vare på kysten:

De Grønnes tiltak mot plastforsøpling

 • Opprette en internasjonal plastkonvensjon med sekretariat i Bergen
 • Sette av 150 årlige millioner til opprydning av plast i Hordaland innen 2020. Midlene skal brukes til blant annet å;
  • Belønne fiskere som leverer maritimt avfall, f eks gjennom utvidelse og styrking av ordningen Fishing for Litter i Hordaland (forsøksprosjektet omfatter i dag kun havnene i Tromsø, Ålesund, Egersund og Karmøy – ingen i Hordaland)
  • Styrke Skjærgårdstjenesten, som drifter renovasjonsordning for avfall, står for frakt av avfall og også i varierende grad opprydding av marin forsøpling
  • Sette av midler til rydding av marin forsøpling på havbunnen ved hjelp av både profesjonelt mannskap og frivillig innsats fra dykkeklubber
  • Gi kommunene i Hordaland øremerkede midler til å rydde havner for avfall på havbunnen.
  • Øke driftstilskuddet til Hold Norge Rent, som organiserer en stor del av det frivillige arbeidet med plastopprydning
  • Styrke tilskuddsordningen gjennom Miljødirektoratet til utvalgte tiltak for å forebygge og rydde opp i marint avfall.

Partiet vil finansiere tiltakene ved å etablere en nasjonal avgift på 10kr per kilo på all fossil plastemballasje. Partiet har beregnet at dette vil gi inntekter opp mot 1,5 milliarder kroner som kan brukes på tiltak mot plastforurensing og andre miljøtiltak over hele Norge.