Regjeringspartiene lovet å forby pelsoppdrett – har valgt å subsidiere næringen/dyreplageriet istedet!

ReviBurFør valget ble velgerne lovet både dyrepoliti og dyrevelferd i verdens fremste rekke av regjeringspartiene. Etter at de kom i regjering har det derimot vært svært stille – den blå-blå koalisjonen har ikke nevnt et ord om dette. Miljøpartiet De Grønne har dyrevelferd som en helt sentral del av vår politikk, og er derfor skuffet over en fortsatt nedprioritering av dyrene.

Tomme ord? Dette lovet koalisjonspartiene oss: Fjerne subsidiene til pelsdyrindustrien (Frp), opprette dyrepoliti (Frp), skjerpe regelverket til pelsdyrhold (Frp), løfte Norge til fremste rekke på dyrevelferd (H), nedlegge pelsfarmene (V), bedre forholdene for kylling (V), introdusere alternativer til dyreforsøk (V), og mer.Det er derfor et paradoks at dyrevern ikke nevnes i de blå-blås regjeringsplattform eller i samarbeidsavtalen med Venstre og KRF. Det er tydelig at når det er snakk om å prioritere, havner dyrevernet fortsatt nederst på listen hos de borgerlige, og valgkampløftene går i glemmeboken.

Frp oppfordret dyrevenner til å gi dem sin stemme, og lovte at de ville jobbe hardt for å få på plass et dyrepoliti. Solveig Horne sa bl.a. dette til TV2 27.6: «Det er viktig nå å få på plass en bedre beskyttelse av dyr som er levende individer som blir utsatt for grov vold og misbruk». Frp er det eneste partiet som i tillegg til MDG har programfestet et ønske om dyrepoliti, og vi så frem til å samarbeide om et slikt prosjekt. En egen enhet i politiet som tar seg av saker knyttet til dyrevern er nødvendig for å sikre kompetanse, kontinuitet og ressurser til dette arbeidet, og vil være et viktig signal om at kriminalitet mot dyr tas på alvor.

Dessverre inneholder ikke regjeringserklæringen et eneste ord om dyrepoliti – dyrevelferd var allikevel langt nede på Frp’s prioriteringsliste. Frp har heller ikke nevnt noe om å fjerne de statlige subsidiene til pelsindustrien. Isteden har landbruksminister Sylvi Listhaug snakket svært positivt om industrien, som MDG mener bryter med føringene Stortinget har gitt for dyrehold i Lov om dyrevelferd.

Nordmenn blir stadig mer opptatte av dyrevern. Over 40 000 har signert underskriftskampanjen «Ja til dyrepoliti nå» og facebooksiden «Dyrepoliti i Norge nå» har 60 000 likes – nesten like mange som Frp’s 68 000. I tillegg har siden «Forby pels nå» over 260 000 likes. Rundt 6000 nordmenn møtte opp i NOAHs fakkeltog mot pels, og en undersøkelse organisasjonen har fått utført viser at hele 62% av befolkningen er imot pelsdyroppdrett. Dyrevern engasjerer, og vi synes det er trist, både for dyrene og for velgerne som ble lovet verdens beste dyrevelferd, at også den nye regjeringen nedprioriterer dette.

Dyrevern i Miljøpartiet De Grønne.

Dyrene er en viktig del av samfunnet vårt, og de skal behandles med respekt. Miljøpartiet De Grønne mener derfor at alle familiedyr og ville dyr så vel som dyr i landbruket, fiskerinæringen, underholdningsindustrien og forskning skal ha mulighet til glede og hvile, tilgang på naturlig utemiljø og bevegelse, samt utfoldelse av andre artstypiske og individuelle behov. Dette krever en langt større offentlig satsing på dyrevern, også i nærings- og landbrukspolitikken.

Vi vil derfor blant annet avvikle pelsindustrien og opprette dyrepoliti, samt flytte det offentlige ansvaret for dyrevern fra Mattilsynet, som ligger under Landbruksdepartementet, til et eget næringsuavhengig dyretilsyn.

Innholdet i artikkelen kommer fra dyreverngruppa i Miljøpartiet de Grønne.