Rekordstort oppmøte på fylkesårsmøtet

Aarsmoete20141781591_7557619_oÅrsmøtet i MDG Hordaland ble avholdt på rådhuset i Meland kommune 15. februar. Fylkeslaget har mer enn fordoblet medlemstallet i 2013. Hittil i 2014 har vi fått 76 nyinnmeldinger. Årsmøtet bar preg av medlemsveksten med rekordstort oppmøte.

 

Det nyvalgte styret er som følger:

 

Leder: Tom Sverre Tomren , Osterøy :  90049696 / tom.sverre.tomren@mdg.no

Nestleder:  Natalia Golis , Kvam:  40007133  /  natalia.golis@mdg.no

Kasserer: Per Hjalmar Svae ,  41662590 / persvae@online.no

Sekretær: Øystein Bønes , Bergen  47415597 / boenes77@gmail.com

Styremedlem:  Janne Kjellevold Midtbø , Askøy  91324073 / jannekm@online.no

Styremedlem: Petter Espeland , Bergen :  90846853 / petteres@gmail.com

Styremedlem: Marianne Bergsjø Gamlesæter , Fjell: 95806920 / mabg63@gmail.com

 

1. vara: Lisa Nøttseter, Os:  90857137 / lisa@nottseter.no

2. vara: Svein Skotheim, Os: 90779662 / svein.skotheim@gmail.com

3. vara: Steinar Sneås Skauge, Lindås: 90092797 / ssskauge@gmail.com

4. vara: Britt Opheim, Vaksdal: 99709543 / brittopheim@hotmail.com

5. vara: Øyvind Strømmen, Samnanger: 41008595 / oyvindstrommen@gmail.com

 

Det kan bli gjort endringer i styret når den kommende regionsekretæren er ansatt.