Sett makt bak kravene, AUF!

AUF har truet med valgkampnekt før. I 2005 gjaldt det gratis skolebøker. Vi mener LoVeSe fortjener den samme kamplysten. Hvis ikke kan vi allerede nå love at Grønn Ungdom ikke kommer til å hjelpe AUF med å skjule Arbeiderpartiets klimapolitikk for norske skoleelever til høsten.

mars 17, 2017

Anna Kvam, talsperson for Grønn Ungdom og 1. kandidat for Rogaland MDG og Øyunn Stokkeland Kåset - Leder i Grønn Ungdom Hordaland og 4. kandidat på MDG Hordalands Stortingsvalgliste.

AUF i Bergen leverte 23. februar en glimrende begrunnelse i BT [1] for hvorfor havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe) bør vernes. Marius Øvrebøe Pettersen og Victoria Emilie Johannessen levner liten tvil om at deres engasjement for disse sårbare naturområdene er ekte. Vi i Grønn Ungdom slutter oss til de to AUFernes argumentasjon. Vi forstår derfor godt at de er skuffet når deres moderparti lokalt ikke går inn for varig vern av LoVeSe. Det vi derimot ikke forstår er hvorfor AUF nå ikke presser Arbeiderpartiet hardere i denne saken. På årsmøtet til Hordaland Ap 18. mars har de derimot en gylden mulighet til å dra partiet sitt i en grønne retning.

 

Kampen om LoVeSe handler om naturvern og har i tillegg en tydelig klimapolitisk dimensjon. Det er kanskje ikke så rart at akkurat LoVeSe er blitt en så tung symbolsak for miljøbevegelsen. Utenfor Lofoten har man alle ingrediensene som til sammen utgjør et tydelig bilde på de interessene som stadig gjennom norsk olje og energipolitikk kommer i konflikt. Torskestammen, lokalsamfunnene, turistnæringa, fiskerne og miljøbevegelsen på den ene siden. Oljeselskapene, kapitalen, styringspartiene og store LO-forbund på den andre. Saken får med rette enorm oppmerksomhet.

 

Samtidig havner andre viktige problemstillinger knyttet til klima og miljø i skyggen av LoVeSe, fordi småpartiene ofte må bruke store deler av sin “forhandlingskapital” på denne saken alene. Derfor er ved siden av hensynet til naturvern, målet om utslippskutt og omstilling av norsk økonomi, også målet om å få lagt saken død en viktig grunn til at Arbeiderpartiet kan bli historiske om de gjør nettopp det. Derfor heier vi på AUF i kampen for at deres moderparti går inn for et varig vern. Også mener vi tiden er moden for at AUF setter makt bak kravene og avklarer hvorvidt det vil være aktuelt for dem å drive valgkamp for et Arbeiderparti som vil begynne på veien mot oljeutvinning utenfor LoVeSe.

 

AUF har truet med valgkampnekt før. I 2005 gjaldt det gratis skolebøker. Vi mener LoVeSe fortjener den samme kamplysten. Hvis ikke kan vi allerede nå love at Grønn Ungdom ikke kommer til å hjelpe AUF med å skjule Arbeiderpartiets klimapolitikk for norske skoleelever til høsten.

– Anna Kvam, nasjonal talsperson for Grønn Ungdom og 1. stortingskandidat for Rogaland MDG

og

-Øyunn Stokkeland Kåset, leder for Grønn Ungdom Hordaland og 4. stortingskandidat for Hordaland MDG

[1]: http://www.bt.no/btmeninger/debatt/Vi-er-skuffet-330921b.html